HTV Bergen kommune

Bilde av Jostein Storsæter

Bilde av Jostein Storsæter

Mitt navn er Jostein Storsæter. Er hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, i frikjøpt 100% stilling, og har vært i vervet i ca 18 år.

Trives veldig godt da det er svært variert og til tider uforutsigbart og travelt, noe jeg trives med. Er akkurat gjenvalgt i to nye år sammen med mine HTV kolleger Bente S. Leversen og Frank Eide.

Jeg var utdannet sykepleier ved Haukeland i Bergen i 1994 og jobbet som sykepleier i sykehjem og hjemmesykepleie. Siste var som assisterende avdelingssykepleier i Arna Hjemmesykepleie.

Formell utdanning ut over sykepleierutdanningen er NSF studiet ved Universitetet i Bergen.

I Bergen jobber vi med mange ulike utfordringer, og det siste året har vi vært mye involvert i Covid 19 utfordringer.

Som hovedtillitsvalgt jobber vi med alt fra politiske saker, heltid, retningslinjer, avtaler, arbeidstid og lønn, til vanskelige personalsaker som angår enkeltmedlemmer.

Bergen kommune er stort sett god på medbestemmelse på overordnet nivå i organisasjonen, så vi deltar på svært mange nivå og arenaer.

NSF har en synlig og tydelig forbundsledelse, og det er viktig at tillitsvalgte i NSF er synlige og tydelige i sin rolle i alle nivå i organisasjonen. Kompetente og erfarne tillitsvalgte er en av de viktigste virkemidlene for at NSF skal få gjennomslag for sin politikk.

Sykepleiernes bidrag i bekjempelse av Corona har vært formidabelt og utrolig viktig. Vi skal nå også bidra i vaksinering og en mulig avslutning av en pandemi. Aldri har vel sykepleiernes viktige rolle vært tydeligere.

Hilsen stolt sykepleier 😊