Hvis du ikke var helt overbevist om sykepleiemangelen...

Bilde av Dag Andre Werner Larsen

Sykepleiemangelen mer enn en påstand og et forvarsel:

En ny NOVA-rapport (https://fagarkivet-hioa.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12199/6417) viser det vi allerede visste; at vi har en kritisk mangel på sykepleiere.  Dette betyr at man erstatter sykepleiere med ufaglært hjelp. En løsning som i lengden sliter ut de sykepleierressursene som er igjen. Rapporten viser at manglende sykepleiekompetanse trenerer og vanskeliggjør samarbeidet med sykehuset om sømløse og gode overføring mellom tjenestenivåene. Botemiddelet på dette er NOVA- rapporten helt klar på; Lønn, kompetansebygging og økt sykepleierdekning!

Helsevesenet, sykepleieren og pasienten.

Et helsevesen er jo som et økosystem hvor det må være balanse mellom helsefaglige utfordringer og de som løser dem. Men som i økosystemer ellers; dersom det begynner å skorte på en bestanddel vil resten av kjeden bli skadelidende. For sykepleie er ikke bare den akutte behandlingen av pasienter. Det er også folkehelse; blir det oppfølgende tilbudet til kronikere eller det forebyggende arbeidet sykepleiere gjør for folkehelsen nedskalert, så får vi økt akuttproblematikk hos kronikere og flere lidelser hos befolkningen generelt. Dette gjelder både somatikk og psykiatri.

Terskelen for å motta offentlige helsetjenester er høynet bare siden jeg begynte i tjenesten. Det er helt klart at et økt sykepleiefellesskap i kommunetjenesten ikke bare gir bedre tjenester til pasienten men det gir robuste fagmiljøer og samhold. Like viktig som formell utdannelse er også erfaringsutvekslingen oss sykepleiere imellom. Det er sammen vi utvikler tjenesten!

Men apropos formell utdanning–

Her er det milevis mellom sykehus og kommune. Dette er blant annet noe av grunnen til at kommuneoppgjøret gikk skeis i år. Arbeidsgiver vil ikke lage sentrale strukturer for å fremme og sikre videreutdanningsgraden i kommunehelsetjenesten. Spekter sikret seg 90% lønn for utdanningsstillinger, mens i kommunen finnes knapt disse stillingene i det hele tatt. Det er ikke så lenge siden jeg selv fikk beskjed om at: Spesialsykepleiere trengte ikke kommunen. Da har man misforstått. Ikke minst bidrar man da til å holde kommunehelsetjenesten nede og fremstiller den som et annenrangsvalg for sykepleiere. Sykepleie er et fag i stadig utvikling og de færreste velger å bli i en tjeneste som ikke legger til rette for vekst for både den ansatte og tjenesten selv. Det er noe bakstreversk og selvmotsigende ved det!

Jeg beklager kjære med-sykepleiere, jeg gjentar ting dere allerede vet og har hørt før. Men vi må ikke gi oss!

Aldri har det vært viktigere å være organisert slik at man står stødig og tydelig opp for en riktig utvikling. «Det it no som kjem tå seg sjøl»  og som en av de viktigste profesjonene i samfunnet må vi jammen i meg ikke bare stå opp for pasientene våre men for oss selv også!

Det er ingen skam i å ta stolthet i yrket sitt, ingen sykepleiere skal skjemmes over at de ber om bedre vilkår og vi burde jammen ikke gremmes når vi får et lønnsoppgjør i hånda.

Men jeg skal innrømme at jeg får litt grøssninger etter årets oppgjør og ikke minst når tidligere medlemmer av arbeidstidsutvalget igjen nevner at å frata sykepleiere medbestemmelsesrett på turnus er et godt tiltak… (må tro om ikke sistnevnte der blir et blogginnlegg)

Fortsatt god søndag!

Mvh Dag Werner Larsen Nestleder NSF Viken