NSF Viken krever at applaus skal være pensjonsgivende

NSF Viken

Politisk ledelse i NSF Viken

Vi har også lagt bak oss et hovedoppgjør. Et hovedoppgjør som gjorde offentlig sektor til taperne ifølge tall fra TBU (Teknisk beregnings utvalg). Sykepleiere er en av samfunnets viktigste og mest dyrebare ressurser – dette visste vi før pandemien og den har bare satt to endelige streker under svaret. Men verdsetting i form av bedre lønn kan vi se langt etter. For det er en kjennsgjerning at sykepleieyrket er viktig og tøft men betaler dårlig. Dette er skadelig for å rekruttere videre og beholde viktig kompetanse.

Til hovedoppgjøret i 2020 satte arbeidsgiver sine mest verdifulle arbeidsressurser på plass med beskjed om å følge rammen. En ramme samtlige andre brøt viser det seg i ettertid. Derfor skal vi ha utbytte av det vi faktisk får. Hele fjoråret var preget av at folket priset sykepleiere og andre essensielle yrker. Det ble klappet både retorisk og med faktisk fysisk klapping. NSF er opptatt av at lønn skal lønne seg. Vi vil derfor kreve at klapping skal være pensjonsgivende: «Den klappingen vi får i dag skal vi også kunne høre igjen som pensjonister». Da har vi hvert fall det, der vi kanskje sitter med fortsatt dårligere lønnsutvikling enn andre yrkesgrupper i samfunnet.

Fylkesleder Linda Lavik uttaler: «Mener politikere og arbeidsgivere at vi skal ta til takke med symbolsk heder og betaling så skal vi ha rentene også»!

Fylkesnestleder Tiril Svensen er opptatt av at alle kan høre klappingen: «Etter hvert som hørselen svekkes med alderen er det viktig at det blir tilrettelagt for at de med hørselsnedsettelse også kan få full glede av applauspensjonen sin.»

Avslutningsvis er sistemann ut fylkesnestleder Dag Werner Larsen som mener det skal differensieres på klapping: «Trampeklapp som jeg selv foretrekker må helt klart gi bedre og ytterligere applauspensjon enn vanlig applaus.»