Om mekling og frontfagsmodellen

Bilde av Dag Andre Werner Larsen

NestlederDag Werner LarsenNSF Viken

Vi venter fortsatt på lønnsoppgjøret i kommunal sektor. Det ble først utsatt fra våren til høsten 2020. Så fra september til november. Nå får vi ikke mekling før neste år, årsaken er sammensatt. Men den går i hovedsak ut på at i pandemien er det kritisk behov for sykepleiere. Dersom vi hadde mekling nå og det førte til brudd, fikk vi kanskje en streik som aldri lot seg realisere. Der er så behov for sykepleiere nå at vi ville bli satt rett i tvungen lønnsnemnd. Spørsmålet er om det noen gang i nær fremtid IKKE vil være kritisk behov for oss!

Frontfagsmodellen med sykepleiemangelen på slep –

Vi får stadig høre at vi må vise solidaritet og at frontfagmodellen ikke ga bedre rammer, den er tross alt en viktig tradisjon i den norske modellen. Den ga oss en ramme på 1,7%. Etter å ha fjernet overheng og glidning blir den reelle lønnsveksten til en sykepleier på 0,1%. Altså disse 1400 til 1900 kronene i løpet av et helt år. Det gjør i hvert fall ikke noe med sykepleiemangelen, men dette er allerede godt kjent. Vi mangler allerede 6000 sykepleiere i dag om 20 år vil vi mangle nesten 30.000. Spørsmålet er om det virkelig er klokt å bruke en modell rettet mot konkurranseutsatt industri da den ikke tar høyde for kritiske mangler i offentlig helse og velferd!

Helsenorge kjemper en kamp mot manglende kompetanse og økende behov for kunnskap og kompetente sykepleiere. For til slutt så er det pasienten som taper! De får da ikke den hjelpen de trenger og velferdssektoren klarer ikke å levere tjenester. 1 av 5 sykepleiere slutter i løpet av de første ti årene i yrket. I andre enden er gjennomsnittsalderen for avgang fra yrket 57 år.

Sykepleiere må ha vilkår hvor de orker å stå i jobben, vi må ha lønn så folk vil være sykepleiere og vi må ha utdanningsvilkår så vi kan få enda bedre sykepleiere! Men KS kvier seg altså for å betale mer for noe de sårt trenger! Frontfagsmodellen har jo tross alt sagt sitt…

Fortsatt god søndag og grubling rundt lønnsoppgjøret

Hilsen

Dag Werner Larsen

Nestleder i NSF Viken.