Til: Tillitsvalgte - Fra: NSF Viken

Nestleder Tirill, leder Linda og nestleder Dag

Fra Venstre:Nestleder Tirill, Leder Linda og nestleder Dag.

Å være tillitsvalgt er spennende, veldig lærerik og en viktig lovpålagt oppgave.  Men her skal vi snakke "rett ut av posen": Det er krevende, noen ganger et frivillig merarbeid og kan føles tungt! (De fleste av oss i NSF Viken har vært der - vi vet).

I år har det vært ekstra krevende å være sykepleier og tillitsvalgt. I tillegg til at klinikken har vært krevende og krevd en ekstra innsats, har det vært helt essensielt for NSF å ha både tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte på plass! Dere støtter våre medlemmer og gir oss i organisasjonen en virkelighetsbeskrivelse av korona-hverdagen. Når pandemien er tilbake i runde to, er mange tillitsvalgte blitt utsatt for et stort press om å godkjenne turnuser som er på kant med NSFs arbeidstidspolitikk og med loven. Det er krevende å både ivareta pasientenes behov for kompetanse og samtidig ivareta medlemmenes behov for forutsigbare turnuser. Her trengs det tett dialog med arbeidsgiver, men også tett dialog med medlemmene. Medlemmene trenger helsefremmende turnuser i den kampen vi står i! Pandemien er som et maraton- vi skal holde på en stund. Takk til våre tillitsvalgte som står i denne vanskelige avveiningen!

Vi i NSF ser hvor sårbare pasientene blir lokalt om vi ikke har tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte som kan ha en sykepleiefaglig oversikt og tilnærming. Dere som pasient- og lokalt nære sykepleiere sikrer og tydeliggjør behovene til tjenesten. Vi har gjort oss noen erfaring om hva som skjer når det mangler TV- eller HTV-ressurser! Det blir vanskelig både for oss og for arbeidsgiver å få den sykepleiefaglige oversikten og samarbeidet som trengs.  

Årets omstendigheter har virkelig tydeliggjort viktigheten av tette bånd og samhandling mellom tillitsvalgte lokalt og NSF i fylket og sentralt. NSF får rett og slett ikke gjort sitt viktige politiske og organisatoriske arbeid om ikke vi har dere tillitsvalgte! Dere er våre øyne og ører, slik at vi alltid kan ha et relevant og oppdatert bilde av hva som skjer på feltet. Samtidig er dere våre hender og hoder som erfarer og utfører sykepleie og gjør oss faglig sterke. Men først og fremst er dere våre viktigste representanter som sammen med medlemmene utøver og utvikler NSF sin politikk! 

Vi vet det har vært et krevende år for dere!  Vi er nettopp ferdig med digital TV- konferanse og vi hører jo hvor viktig det er med slike kontaktpunkter mellom leddene i NSF. Som fylkeskontor sverger vi at uansett hvordan 2021 blir, så vil NSF Viken jobbe for å kunne støtte dere med gode konferanser og ikke minst god lokal støtte gjennom våre rådgivere og politikere.  

Stå på og vit at vi i NSF Viken er utrolig stolte og takknemlig over jobben dere gjør og for at dere er så tydelige og modige! 

Takk! 

Hilsen oss i NSF Viken -  

Tiril, Dag og Linda