Helsepolitisk debatt med NSF og FO i Bærum

HTV i Bærum Marthe og Guro

HTV i Bærum Marthe og Guro

Mangel på helsepersonell

Helsepersonellkommisjonen har virkelig satt to streker under at det allerede er og vil bli en økt helsepersonellmangel i fremtiden, men vi har visst det lenge. I Bærum skriver Budstikka avis at det i 2022 ble utlyst 183 sykepleierstillinger og kun 73 av disse ble besatt.  Dette er og forblir en av de virkelige store utfordringene i kommunehelsetjenesten landet rundt. Alle partiene fremsnakker både oppgavedeling og bedre grunnbemanning. Særlig interessant er forslaget om at Bærum burde være et eget tariffområde for å bedre kunne konkurrere om lønn med Oslo. Dette fremmes av Venstre og får støtte fra KRF. Det høye sykefraværet i kommunen er også med på minske tilstedeværelsen av kompetanse i tjenesten og det er særskilt SVs Dina Knudsen som drar frem den økte belastningen for helsepersonell. Knudsen får støtte fra MDGs Line Jernæs, med forslag om bedre oppgavedeling, forebyggende arbeidshelse og «fjerne tidstyvene» som Jernæs kaller det. Mindre bruk av vikarer og vikarbyråer vil også øke fagmiljøene og kontinuiteten for pasienten. Børsum fra AP spøker halvt alvorlig når hun sier at; «Bærum er mer villig til å betale dyrt for vikarer enn for sine egne».  Høyre nevner sammen med AP at man trenger flere hele stillinger, men at vi også må se på virkemidlene innenfor arbeidslivet, som turnus men også flere yrkesgrupper inn i tjenesten. Senterpartiet fremmer muligheten for å likestille skift og turnus som vil gi både bedre lønn og opptil 3 uker mere fri.

Politikerne ble utfordret på mange tema

Eldrebølgen og psykisk uhelse.

Det blir mange utfordringer i fremtiden, en av de er den såkalte eldrebølgen. På Bærums egne sider kan vi lese at antall innbygger over 80år vil mer enn doble seg frem mot 2040. Samtidig ser vi en stadig større forekomst av psykisk uhelse blant befolkningen, som bare ble forsterket etter pandemien. Det er tilsynelatende bred politisk enighet om at disse utfordringene må løses og prioriteres

 Selv om pensjonist partiet jubler over muligheten for å rekruttere flere tilhengere tar de også denne utfordringen på alvor. Kandidaten fra PP, Heggeland forteller om hvordan eldre gruer seg til å møte helsetjenesten fordi den fremstilles om dårlig. Han foreslår en kommunal internkontroll som kan etterse at kommunen leverer gode tjenester av høy kvalitet. Alle partiene er enige i at det må satses både på forebygging hos unge og gamle, også innenfor psykisk helse. Høyre løfter også frem at det må flere yrkesgrupper inn i skolen som kan se og hjelpe barn og ungdommer der de er!

KRF får stor applaus når han poengterer at sykehjemmene nå er blitt rene B-sykehus og at det er helt underlig at ingeniører som har like lang utdannelse som en sykepleier, tjener mye mer.

Alt i alt var den en spennende og engasjert debatt med mange gode innspill. NSF og FO styrte med hard hånd og særlig morsom var lynrunden. Her fikk politikerne utdelt skilt med rød eller grønn side og fikk bare svare for eller imot på en rekke spørsmål. Godt levert debatt med mye spennende tema og et godt panel.

Lynrunden var morsom og engasjerende
Lynrunden var morsom og engasjerende

Disse møtte til debatt:

SP: Jane Bråthen

KRF: Arnulf Myklebust

SV: Dina Knudsen

Pensjonistpartiet: Kjell Ole Heggeland

Venstre: Wenche Steen

MDG: Line Jernæs

Rødt: Bjørn Christensen

FRP: Torbjørn Espelien

AP: Thilde Børsum

Høyre: Maria Barstad Sanner