Jeg jobber på helg- og høytidsdager. Hvorfor ser turnusen min ut som den gjør?

Jul i i NSF Viken 2023

I utgangspunktet så er søn- og helgedagsarbeid ikke tillatt, jamfør arbeidsmiljøloven § 10-10. Men det finnes muligheter for unntak fra loven. Den sier at hvis arbeidets art gjør det nødvendig, så kan man jobbe på søndager og helgedager. Veldig mange sykepleiere jobber etter disse unntaksbestemmelsene.  

Flere arbeidsgivere lager høytidsturnuser som avviker fra ordinær turnus. Bakgrunnen for dette, er at det er regler for hvor mange slike “røde” dager du har lov til å jobbe. I tillegg så er disse turnusene ofte på tidspunkter hvor venner og familie har fri. Det kan være julen, påsken eller andre helligdager. 

Markering av fridager i en slik turnus

Hva betyr egentlig alle disse F-dagene og hvor mange helligdager har jeg krav på å få fri? 

F3 dager er en betegnelse som settes på en helligdag hvor du i utgangspunktet har en vakt i turnusen din. Den dagen skal du da ha fri med ordinær lønn. 

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at man skal ha annenhver søn- og helgedag fri. Det vil si at om du har jobbet en rød dag, skal du ha den neste fri. Loven gir imidlertid en mulighet til å gjennomsnittsberegne søn- og helgedager. Det kan bety at man teller alle søn- og helligdager i turnusen. Er det for eksempel 12 slike dager i perioden, skal du ha minimum 6 av disse fri. 

Det er mulighet for tillitsvalgte å inngå lokale avtaler som er bedre enn loven. Muligheten for å telle annenhver søn- og helligdag, for så å samle de røde dagene, vil gi en god turnus til de ansatte. De jobber da etter lovens hovedregel, men samler da arbeidstid og fritid.

Hvordan vet jeg om jeg har krav på F5 dag? 

F5 er en erstatningsfridag som man får om man har en F1 dag som faller på en helligdag som ikke er søndag. F1 er den ukentlige lovpålagte fridagen. Denne F5 dagen skal gis som fri på en svart dag og den skal gis innenfor turnusperioden eller senest innen en måned. Arbeidsgiver har styringsrett på plassering. Er det ikke mulighet til å gi slik fri, skal den utbetales. (Gjelder ikke NHO-områder, men flere steder praktiseres likevel dette).

Hva er F4 dag? Kan jeg bestemme dette selv? 

Har du jobbet en rød dag, skal helligdagstillegget i utgangspunktet utbetales. Partene (arbeidsgiver og tillitsvalgt) kan avtale at hele eller deler av tillegget avspaseres. Dette markeres med F4 dag. Det vil si at om du for eksempel jobber 1. juledag, så kan du få en dag med avspasering.  Denne F4 dagen skal gis som fri på en svart dag, og den skal gis innenfor turnusperioden eller senest innen en måned. Arbeidsgiver har styringsrett på plassering.

Hvilken betaling skal jeg ha når jeg jobber på helligdager?

Betalingen for å jobbe på helligdager er regulert i tariffavtalene/overenskomsten. I KS og Spekter betales det tillegg på 1 1/3 timelønn per time. Husk at det også kan være lokale avtaler som gir bedre betalt. Sjekk hva som står i din lokale B-del. I private virksomheter kan det være andre satser som gjelder. 

Jobber du overtidsvakt på en helligdag vil du kun få betalt overtidstillegg på 133% og ikke ubekvemstillegg på kveld/natt eller helg. Her kan det også være andre satser som gjelder om du jobber i privat virksomhet. 

Hva om jeg blir forskjøvet fra en helligdag til en vanlig dag?

Jobber du i Spekter beholder du ikke helligdagstillegget da du kun får tillegget ved faktisk utført arbeid. Ubekvemstillegg som kveld/natt eller helg som du allerede har i din faste månedslønn vil du ikke bli trukket for.

Jobber du i et annet tariffområde så avklar med arbeidsgiver om du beholder helligdagstillegget fra den vakta du forskyves fra.

Hva med meg som ikke har grunnturnus? 

Mange steder velger arbeidsgiver å ha en turnus uten grunnturnus. Det kan for eksempel være års turnus eller kalenderplan. I slike turnuser er det viktig at man har en avtale om kompensasjon for bortfall av F3 og F5 dager. I tillegg så kan det være lurt å ha en avtale om hvor mange røde dager man jobber i løpet av året. Det bør finnes en god avtale rundt regulering av dette dersom du går i en slik type arbeidsplan/turnusplan. Det er tillitsvalgte som inngår slike avtaler. 

I denne typen turnus kan det fortsatt være muligheter for å gi F4 dager. 

Ta kontakt med din tillitsvalgt om det er noe du lurer på vedrørende din helligdagsturnus!