Loven må endres

NSF markerer retten til heltid i 1. mai toget i Fredrikstad 2022. Ann Christin Skrøder og Linda Lavik (fylkesleder NSF Viken)

Ann Christin Skrøder og Linda Lavik i 1. mai toget i Fredrikstad 2022

De fire sykepleierne har bare ønsket å få jobbe full stilling. Men dette har sykehuset ikke villet gi dem. Sykehuset mener det er en ulempe å ha sykepleiere i full stilling. Derfor er det bare 5 av 61 sykepleiere som har full stilling på den avdelingen. Ved å tilsette i 75 prosent stillinger, har sykehuset en arbeidskraftreserve som står klar til å jakte vakter. Men ulempene av denne ordningen, må den enkelte sykepleier bære. I tillegg går det ut over pasientsikkerheten.

Fylkesstyret i NSF Viken bestemte at retten til heltid skulle være vår kampsak på 1. mai. Trommekorpset spilte i toget i Fredrikstad, og det var mange som gikk bak for å støtte sykepleiernes rett til hel stilling generelt, og de fire sykepleierne spesielt.

NSF Viken var med sykepleierne under rettssaken i lagmannsretten. Jeg ble imponert over hvordan de forklarte seg om jobben sin, og viste fram sitt kunnskapsområde og sine gode verdier. Engasjementet for pasientene og for dette fagområdet, kom tydelig fram. Å jobbe med så små barn og deres familier, er et spesialområde som virkelig krever mye av sykepleierne. Det er en stor ulempe å ikke ha oversikt over arbeidstiden din i år etter år, som deltidsarbeider. Du må alltid være på jakt etter ledige vakter, for å få fylt opp stillingen sin til, og få en akseptabel lønn.

Sykepleierne har vunnet på flere punkter, men de har ikke fått medhold i retten til full stilling. Jeg er derfor glad for at regjeringen legger fram flere lovforslag for å styrke retten til hel stilling, men forslaget er ikke godt nok. Retten til hel stilling skal være hovedregelen i arbeidslivet, og de som har deltid skal få styrket retten til hel stilling framfor at arbeidsgiver benytter innleie. Men lovforslaget må endres, dersom det skal få bort deltidskulturen i helsetjenesten. Lovforslaget sier at behovet for deltidsansettelser skal dokumenteres av arbeidsgiver og drøftes med tillitsvalgte. Med dette forslaget kan arbeidsgiver fortsette å organisere driften rundt mange deltidsstillinger. De skylder på helger og at turnusen skal gå opp. Men denne begrunnelsen er ikke riktig. To stillinger på 75 prosent, kan organiseres i en 100 prosent og en 50 prosent stilling. Dette vil gi noen rett til hel stilling, uten at det går ut over antall helger som disse jobber.

NSF mener det bør stilles krav til at arbeidsgiver må konkretisere begrunnelsen for deltid. Det kan ikke bare vises til at det er en "diffus" vesentlig ulempe, som ikke troverdig. Videre bør det stilles krav om at lokale parter skal forsøke å finne løsninger som muliggjør heltidsstilling. NSF Viken vil jobbe mot våre stortingspolitikere i Østfold, Akershus og Buskerud, for å få endret lovforslaget.

Praktiseringen av mye deltid i helsetjenesten er et stort tap for samfunnet vårt. Det hindrer likestilling, og det hindrer rekruttering til sykepleier- og jordmoryrket. Det handler om fire modige sykepleiere som har gitt deltidsproblemene et ansikt, men det handler først og fremst om en samfunnsordning som er diskriminerende, og som bare våre stortingspolitikere kan gjøre noe med. Jeg forventer at politikerne endrer loven slik at sykepleier og jordmødre får en reell rett til hel stilling. Samfunnet trenger oss i hele stillinger.