Trygge barn - vi trenger din innsats

TV-aksjonen 2023

Hvert 6. barn i verden vokser opp i krig og konflikt, og det har aldri vært så mange barn på flukt som nå. TV-aksjonen har lange tradisjoner i Norge, og i år går den til Redd Barnas arbeid. Tiltakene skal gjøre familiene, skolene og nærmiljøene tryggere for barn. Midlene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør Sudan, Den demokratiske republikken Kongo og Norge. I Norge er det barn som har flyktet fra krig og konflikt som er målgruppen.

NSF er sterkt engasjert i TV-aksjonen. I år er det ekstra viktig fordi verdens barn trenger det. TV-aksjonen skal blant annet hjelpe barna med å håndtere vonde opplevelser, gi helsehjelp og riktig ernæring. NSF Viken er med i fylkesaksjonskomiteen. I år har vi bestemt å auksjonere ut en konsert med vårt eget trommekorps. Pengene som kommer inn skal gå til TV-aksjonen. Det er viktig at nettopp vi som bor i Viken, engasjerer oss. Viken er det fylket i Norge som erfaringsmessig gir minst per innbygger. Det vil vi ha en endring på i år. For å få et godt resultat, ber vi om at du melder deg som bøssebærer der du bor. Dette er årets viktigste søndagstur. Da skal du gå for at 100 000 barn skal få lære, leke og leve i fred.