Valg av faggrupperepresentant

Vil du bli med i fylkesstyret?

Vil du også bli med i fylkesstyret?

Alle faggruppemedlemmer i NSF Viken, har fått eller skal få e-post om dette (har du ikke registrert e-postadresse, si i fra). Å være representant for faggruppene, er en viktig del av demokratiet i NSF Viken. I Viken har vi mange lokale faggrupper, som gjør en viktig jobb for medlemmene og for utvikling av faget. At faggruppene er representert med egne personer inn i fylkesstyret, er nødvendig for at faggruppenes stemme skal komme tydelig fram i organisasjonen. Sammen er vi sterkere.

Nå er det tid for å velge 2 representanter og 2 varamedlemmer, til fylkesstyret i NSF Viken. Valget skal skje 9. oktober 2023 på lokal fagpolitisk konferanse i Drammen.

I den forbindelse går det herved ut informasjon til alle faggruppemedlemmer i NSF Viken med mulighet for å stille til valg som lokal faggrupperepresentant eller foreslå kandidater til faggrupperepresentant i fylkesstyret for NSF Viken. Kjenner du noen du tror vil passe som faggrupperepresentant eller ønsker du å stille selv? I så fall, nøl ikke! Send inn ditt kandidatur eller ditt forslag: linda.lavik@nsf.no

Frist for å foreslå kandidater er mandag 11.september  - VI BEKLAGER DEN KORTE FRISTEN! 

Her er informasjon fra vedtektene:

«En gang årlig arrangerer fylkesstyret lokal fagpolitisk konferanse der lokale faggruppeledere, eventuelle kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, fylkesstyret og fylkesleddets hovedtillitsvalgte deltar. Formålet er å involvere faggruppene i arbeidet med interesse-, fag- og samfunnspolitikk, sikre lokal involvering og oppfølging av sentrale planer, samt bidra til økt samhandling mellom hovedtillitsvalgte, lokale faggrupper og fylkesstyret. I løpet av fagpolitisk konferanse velger lokale faggruppeledere/eventuelle kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, to felles representanter på fritt grunnlag, med hver sin personlige vararepresentant, blant lokale faggruppemedlemmer til å representere faggruppene i fylkesstyret. Frist for å foreslå kandidater er 4 uker før fagpolitisk konferanse finner sted. Oversikt over kandidater skal kunngjøres innen 2 uker før konferansen finner sted. Lokale faggruppeledere/ eventuelle kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, kan avgi forhåndsstemme fra det tidspunkt oversikt over kandidater foreligger. Valgperioden for faggrupperepresentant til fylkesstyret er 2-årig. Valget finner sted i oddetallsår.»

 Som faggrupperepresentant representerer du alle faggruppene inn i fylkesstyret som er fylkets øverste organ. Det avholdes 7 - 10 møter i året, fortrinnsvis dagsmøter, og du har rett til fri for å delta. Som faggrupperepresentant har du forslag og uttalerett i fylkesstyret.

Ta kontakt med rådgiver Linda Lavik (linda.lavik@nsf.no) ved fylkeskontoret i Viken dersom du har spørsmål om vervet eller vil foreslå kandidater.