Østfold

Siste nyheter fra Østfold

Hvordan skal NSF organisere seg etter regionreformen?

Stortinget har vedtatt å endre dagens ordning med 19 fylker slik at det fra 1. januar 2020 vil være 11 fylker/regioner.  Østfold skal slås sammen med Buskerud og Akershus. 

Topplønn til nyutdannede sykepleiere i Fredrikstad i sommer

Drøyt 26.000 kr mer enn minstelønn på 8 uker. Det tilbyr Fredrikstad nyutdannede sykepleiere som tar sommerjobb i kommunens helsetjeneste. Her brukes lønn for å sikre en kompetent bemanning under årets sommerferieavvikling.

Foreslå kandidater til nominasjonskomiteen i Østfold

Det er tid for å fremme kandidater til valg av ny nominasjonskomité for NSF Østfold. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av fylkets delegasjon til NSFs landsmøte november 2019.

Fredrikstad kommune styrker barselomsorgen

- Med fire nye jordmorstillinger vil barselkvinner i Fredrikstad få et bedre tilbud. Endelig kan vi innfri myndighetenes krav til god barselomsorg, sier Ragnhild Folde, som er
sjefshelsesøster og leder for helsevern for barn og unge i Fredrikstad kommune.

Korridorpasientene Sykehuset Østfold ikke skulle ha...

Influensasesong betyr overfylt sykehus på Kalnes. Sårstell og intimpleie skjer bak skjermbrett eller håndholdte laken. Nå utvider ledelsen med enda flere pasienter på korridor.

Ansatte på NSF Østfolds fylkeskontor mars 2016