Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Linda Lavik valgt som fylkesleder i NSF Viken

Det er i dag valgt fylkesleder i NSF Viken for perioden 2020-2023.

Valg av fylkesnestledere NSF Viken klart

Det er gjennomført valg av nestledere i NSF Viken for perioden 2020-2023.

 

 

Dette er NSF Vikens fylkesstyre

Det er valgt fylkesstyre for NSF Viken for perioden 2020-2023.

Saken er oppdatert med endelig resultat.

NSF slår på stortromma - stor markering 15. september

Den 15. september starter rettssaken mot fire sykepleiere i Sykehuset Østfold. Saken vekker stor interesse og engasjement langt utover Østfold og Vikens grenser. Derfor blir det en nasjonal markering. Samme dag som rettssaken starter i Fredrikstad tingrett holder Norsk Sykepleierforbund Viken en markering på Eidsvolls plass i Oslo kl. 11 – 12.30.

Fylkesmøte NSF Viken 16. september

Denne siden vil oppdateres under fylkesmøtet så snart resultater foreligger.

Rolf-Andre Oxholm ny konserntillitsvalgt i Helse Sør Øst

Rolf-Andre Oxholm er valgt som ny konserntillitsvalgt for Unio etter Karin Solfeldt, som nå slutter etter mange år i vervet. Unio har i alt tre konserntillitsvalgte i Helse Sør Øst. Det er Kirsten Brubakk og Irene Kronkvist i tillegg til Rolf-Andre.

Sykehuset Østfold – fortsatt helt rå på deltid

På landets nyeste sykehus jobber kun to av fem sykepleiere i turnus hel stilling. Hittil i år har bare halvparten av Sykehuset Østfolds utlyste sykepleierstillinger vært hele. Tross stor sykepleiermangel holder sykehuset sine sykepleiere fortsatt i deltidsstillinger. Og nå går sågar sykehuset rettens vei for å hindre at sykepleiere som i årevis har jobbet ufrivillig deltid, skal få full stilling på sin arbeidsplass.

Et nulloppgjør forverrer sykepleiermangelen

Et nulloppgjør for sykepleiere i år er feil medisin for norsk helsevesen: Helse-Norge mangler 6000 sykepleiere. Årlig utdannes knapt 4000. En av fem sykepleiere slutter i yrket i løpet av de første årene. Mister vi flere, truer det en allerede hardt presset helsetjeneste. Derfor må arbeidsgiverne prioritere sykepleierne i årets hovedtariffoppgjør.