Østfold

Siste nyheter fra Østfold

Hva tjener ledere i Østfolds helsetjeneste?

På oppfordring fra blant annet mange ledermedlemmer har NSF Østfold laget en lønnsoversikt som viser lønnsspennet for ledere i fylkets helsetjeneste. Vedlagt finner du vår oversikt som fortsatt er under utarbeidelse.

Hvorfor blir sykepleiere ledere?

Dersom du er sykepleier og leder, oppfordres du til å svare på mastergradstudent Anne-Gerd Dybedal Mathisen undersøkelse om hvordan og hvorfor sykepleiere blir ledere.

NSF holder lederkonferanse 5. april

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) fylkeskontorer i Akershus, Oslo og Østfold inviterer ledere i regionen til gratis lederkonferanse i Ingeniørenes Hus i Oslo.

Ny forskrift om ledelse i helsetjenesten

- God ledelse er en forutsetning for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester. Det understreket helseminister Bent Høie på KS sin nasjonale helsekonferanse 12. januar i år.

Pasientskadeerstatning og helsepersonells informasjonsplikt

I 2016 betalte Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) ut 987 millioner kr i erstatning til pasienter og pårørende etter skade/svikt i behandling i landets spesialist- og kommunehelsetjeneste. Drøyt 40 av disse millionene ble utbetalt til østfoldinger.

Ansatte på NSF Østfolds fylkeskontor mars 2016