Østfold

Siste nyheter fra Østfold

Pasient- og brukerombudet i Østfold

Klok, kritisk og konstruktiv aktør. Slik beskriver Østfolds nye Pasient- og brukerombud (POBO) Marianne Eek rollen som ombud for fylkets helse- og omsorgstjenester. Eek og hennes stab ved POBO er et viktig lavterskeltilbud for Østfolds befolkning.

«Prissamarbeid» for å holde sykepleierlønna nede i Indre Østfold

Rådmannsutvalget har pålagt kommunene i Indre Østfold å avvikle dagens ordning der det har vært brukt lønn for å rekruttere sykepleiere og andre høgskoleutdannede. NSF har reagert på pålegget og bedt rådmennene redegjøre for saken.

Flott fagkveld for Østfolds sykepleiere

Den 10. mai var nær 300 østfoldsykepleiere samlet til spennende fagkveld for NSFs medlemmer. Petter "Uteligger" Nyquist og Solveig Ude holdt lærerike og tankevekkende foredrag om viktige temaer. Mange faggrupper var også representert med egen stand. Her følger en nærmere presentasjon av forelesere og faggrupper.

Flott samling for NSF Østfolds pensjonister

Den 24. april holdt NSF Østfolds pensjonistforum sitt årsmøte med valg av nytt styre og presentasjon av det nye sykehuset på Kalnes. I tillegg informerte fylkesleder Karen Brasetvik om siste nytt fra NSF.  

Vil ikke jobbe på sykehjem - kritisk for østfoldkommunene

8. juni står 140 nyutdannede sykepleiere fra Høgskolen i Østfold klare til å jobbe som sykepleiere i landets helsetjeneste. Hvor vil de jobbe? Og hva er viktigst for dem når de skal velge jobb? Det har NSF Østfold undersøkt.

Ansatte på NSF Østfolds fylkeskontor mars 2016