Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSF tilbyr ledermedlemmer med personalansvar, hovedtillitsvalgte, fylkesledere og faggruppeledere gratis webinar i kriseledelse, fire sesjoner som følger på hverandre mai-oktober 2020.

NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Anne Kierulf-Jacobsen er leder for NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens i Østfold. 

NSFs faggruppe Forum for kreftsykepleie

NSFs Faggruppe for Kreftsykepleiere (FKS) i Østfold er 1 av 16 lokalgrupper spredt utover hele landet. Kine Torgersen er leder for faggruppen i Østfold. Til daglig jobber hun som kreftsykepleier på Senter for lindrende behandling i Sykehuset Østfold. 

Anestesisykepleierne - en av NSFs 35 faggrupper

Som anestesisykepleier kan du jobbe i operasjonsavdeling og gi bedøvelse til pasienter, og du er en naturlig del av akutt-team på sykehus. Du kan også jobbe på smerteklinikk, dagkirurgisk enhet, privatklinikk, oppvåknings- eller intensivavdeling, akuttmottak, ambulanse eller luftambulansetjenesten, offshore på oljeplattform eller i katastrofe- og bistandsarbeid. Mange anestesisykepleiere har lederjobber i helsesektoren. Som anestesisykepleier samarbeider du tett med anestesileger, operasjons- og intensivsykepleiere og annet helsepersonell.

NSF Viken

Regionsreformen er en realitet og mange fylker har blitt slått sammen, snart skal også NSF Østfold, Buskerud og Akershus følge etter. 

NSFLIS - faggruppen for intensivsykepleiere

NSF har 35 ulike faggrupper. Flere av dem har også lokale faggrupper i Østfold. Her følger en presentasjon av NSFs faggruppe for intensivsykepleiere ved Camilla Jørstad, som er leder for NSFLIS i Østfold.