Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Fylkesstyre NSF Viken 2020-2023

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Vikens fylkesstyre? Fristen begynner å nærme seg – frist for forslag og innsending av villighetserklæring er 25. februar 2020.

Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg.

Praksisstudier - en viktig arena for rekruttering

Erfaringer fra praksis i studietiden påvirker hvor sykepleiere vil jobbe senere i karrieren. Det bør få arbeidsgivere til å investere i gode praksiserfaringer for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Giro eller lønnstrekk - er det så nøye?

Årets hovedtariffoppgjør blir spennende og viktig for landets sykepleiere. I tillegg til krav om høyere lønn skal det også forhandles om andre bestemmelser i Hovedtariffavtalen/ Overenskomsten. Da er det viktig at NSF har orden i medlemsregisteret.

Halden kommune med hastetiltak for å rekruttere sykepleiere

40 prosent av sykepleierstillingene i hjemmesykepleien i Halden kommune er ubesatt. Det har fått kommunen til å iverksette hastetiltak for å styrke rekrutteringen. NSFs hovedtillitsvalgt Elisabeth Stø hilser de nye rekrutteringstiltakene velkommen, men er usikker på om de er spenstige nok til å ha ønsket effekt.

Halvparten av nyutdannede sykepleiere har eller vurderer å slutte

Bedre bemanning, høyere lønn og styrket fagmiljø er en forutsetning for å holde på sykepleierne – hvis ikke slutter de. Dette er de viktigste funnene NSF Østfold har gjort i denne undersøkelsen blant sykepleiere som ble utdannet i juni 2018 og 2019.

Still som delegat på NSF Vikens fylkesmøte!

Vil du være med å bestemme sammensetningen av fylkesstyret i NSF Viken for perioden 2020 - 2023, bør du melde deg som delegat til fylkesmøtet den 26. mars. Fylkesmøtet holdes på Høyres Hus i Oslo 26. mars.