Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Nyvalgt hovedtillitsvalgt i nye Moss kommune

I nye Moss kommune har valgt ny hovedtillitsvalgt.

Nyvalgt hovedtillitsvalgt i Indre Østfold kommune

I Indre Østfold har medlemmene valgt ny hovedtillitsvalgt.

Kandidater til nominasjonskomiteen!

Den 26. mars 2020 er det fylkesmøte og igjen valg i NSF. Da skal det velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomite som kan nominere de foreslåtte kandidatene - meld deg til tjeneste!

Valg av hovedtillitsvalgt i de nye kommunene

Nå foregår det valg av hovedtillitsvalgt både i nye Moss kommune og Indre Østfold kommune. Vi er så heldige at det er flere som har stilt seg disponible.

Blir det mer heltid i østfoldkommunene?

- Det er blant turnusansatte i helse- og omsorgssektoren andelen heltid er lavest. I 2018 var andelen heltidsansatte 24.2 prosent, skriver kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS 12. august i år.