Østfold

Siste nyheter fra Østfold

Fagkveld for Østfolds sykepleiere 10. mai

Sykepleierforbundet inviterer NSF-medlemmer i Østfold til spennende fagkveld. Forelesere er Petter "Uteligger" Nyquist, kjent fra TV2s dokumentarserie, og Solveig Ude, helsesøstra som nylig ble kåret til "Årets osloborger" for sin innsats for å forebygge og avdekke vold mot barn.

Bli sykepleier!

Kjenner du noen som kan være godt egnet til å bli en fremtidig kollega? Vær med på å oppfordre studiesøkende ungdommer til å satse på sykepleieryrket - et spennende og meningsfylt yrke med stor bredde og mange valgmuligheter.

Valgduell i Sykehuset Østfold

Innen 10. januar skal NSFs medlemmer velge hvem som skal være foretakstillitsvalgt i Sykehuset Østfold de neste to årene. Jane Ann Lindahl og Anita T. Granli stiller begge til valg til dette viktige vervet. Medlemmene avgjør.

Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner?

Minstelønn for sykepleiere avtales i de sentrale lønnsforhandlingene. Ved ansettelser, omorganiseringer, når man får nye arbeidsoppgaver eller har tilegnet seg ny kompetanse, er også lønn tema i møte med arbeidsgiver.

I tillegg forhandler NSFs tillitsvalgte lokalt. Det gjør at mange medlemmer lønnes over minstelønn. Ledere i kapittel 3 i KS får sin lønn fastsatt lokalt.

Lønn er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere. Vedlagt følger en oversikt over hvordan en del sykepleierstillinger lønnes etter årets hovedtariffoppgjør.

NSF Østfolds aktivitetsplan for 2017

På tampen  av nok et aktivt år i NSF har vi nå planene klare for neste års aktiviteter.

Ansatte på NSF Østfolds fylkeskontor mars 2016