Østfold

Siste nyheter fra Østfold

Flott samling for NSF Østfolds pensjonister

Den 24. april holdt NSF Østfolds pensjonistforum sitt årsmøte med valg av nytt styre og presentasjon av det nye sykehuset på Kalnes. I tillegg informerte fylkesleder Karen Brasetvik om siste nytt fra NSF.  

Vil ikke jobbe på sykehjem - kritisk for østfoldkommunene

8. juni står 140 nyutdannede sykepleiere fra Høgskolen i Østfold klare til å jobbe som sykepleiere i landets helsetjeneste. Hvor vil de jobbe? Og hva er viktigst for dem når de skal velge jobb? Det har NSF Østfold undersøkt.

"Ledelse på hugget eller hælene"

Det er tittelen på Karen Brasetviks foredrag om rekruttering på NSFs lederkonferanse 5. april. Hun har forsket på hva kommunale ledere gjør for å rekruttere ingeniører, lærere og sykepleiere.

Vedlagt følger lysarkene som brukes i presentasjonen.

NSF Østfolds pensjonistforum inviterer til hyggelig samling 24. april

Mandag 24. april holder NSF Østfolds pensjonistforum samling for fylkets medlemmer. Blant foreleserne er Sykehuset Østfolds prosessdirektør Liv Marit Sundstøl og avdelingssjef Anette Siebenherz - begge sykepleiere. Les mer i vedlagte invitasjon.

Studentundervisning på høgskolen i Østfold 3 april

Madag 3 april er rådgiverne Kjell-Ivar Løkken og Siw Sedolfsen på Høgskolen i Østfold for å avholde kurs for avgangsstudentene. Vedlagt ligger powerpoint presentasjonen som er brukt ifb med undervisningen.

Ansatte på NSF Østfolds fylkeskontor mars 2016