Breathe

Kreftsykepleier Gro Kristine Kiil Larsen.

Gro Kristine Kiil Larsen har selv kjent på presset i sitt virke som kreftsykepleier. Hun jobber ikke lenger klinisk. Nå jobber hun som lærer i fagutdanningen av helsefagarbeidere. Som hun sier selv, blir ett budskap spesielt viktig å formidle til studentene: Du må ha egenomsorg. Ikke bare for egenomsorgens skyld – men som en forutsetning for å kunne fortsette å yte omsorg til andre.

Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen, avduket portrettet sammen med forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Troms og Finnmark, Lena Røsæg Olsen, berømmet i sin tale fylkets sykepleiere for deres innsats. Hun viser til at vi har vært i ei tid der mange har følt at de har fått pusten slått ut, og at veien videre har vært vanskelig.

- Som sykepleiere har vi alltid et ønske om å få deg til å mestre livet ditt, gi deg pleie under sykdommen din eller gi deg en verdig tid i møtet med døden. I år har Hammerfest måtte stenge ned sykehuset, i Porsanger kjempet kommunen mot viruset som kom inn på sykehjemmet med alt for få sykepleiere på jobb. Også her i Tromsø har sykepleierne måtte arbeide under vanskelige forhold. 

Hun mener intensivsykepleierne er de som har den tøffeste jobben med å ivareta og behandle de sykeste, men vil også berømme ledere og sykepleiere som hver eneste dag har måtte gjøre en ekstra innsats for å planlegge, endre arbeidsoppgaver og beskytte, over lang tid. Mange strever med å holde hodet over vann.

Fylkesleder i Troms og Finnmark Lena Røsæg Olsen.

Fylkeslederen mener bildet symboliserer et håp om at sykepleierne skal få hodet over vannet, men at ansvaret ikke kan pålegges den enkelte sykepleier.

-Det er på høy tid at myndighetene tar ansvar, og iverksetter tiltak for å sikre den sykepleierkompetansen som samfunnet trenger, sier Lena Røsæg Olsen.

Fra venstre: forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, Gro Kristine Kiil Larsen, fylkesleder i Troms og Finnmark Lena Røsæg Olsen og fylkesnestleder Åshild Østlyngen.

Det er den anerkjente gatekunstneren AFK som står bak portrettet, som skal hedre sykepleierne ved utgangen av 2020 – jordmødrenes og sykepleiernes år.

Prosjektet Art of Nursing er et samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbund og gatekunstorganisasjonen Piece by Piece.

NSF Troms og Finnmark vil berømme Tromsø kommune og kunstrådgiver Nina Mathisen for formidabelt samarbeid. Vi er stolte og takknemlige over at portrettet får pryde foajeen i Tromsø rådhus.