Nye lokaler

I forbindelse med sammenslåing av NSF Troms og NSF Finnmark, samt nye politisk nestledere var det behov for flere kontorplasser i nye NSF Troms og Finnmark. Vi har nå flyttet til nye lokaler nært trafikknutepunktet Prostneset Havneterminal. Her er politisk ledelse og rådgivere samlet i 5. etg. i Odd Bergbygget. Besøksadresse er Roald Amundsen plass 1.