Det lønner seg å være medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF) som pensjonist

Du kan også bli medlem i Landslaget for offentlige pensjonister (Lop). NSF dekker sentralkontingenten, men du må betale for kontingenten i lokallaget. Medlemskap i lokallag er frivillig og avtales direkte med Lop.
For innmelding i Lop kan du kontakte NSF medlemstjenester. Bruk kontaktskjema på nsf.no, eller ring tlf. 994 02 409. Som medlem av Lop får du bladet  ”Vi i Lop”, 4 ganger i året. Du vil også få tilgang til gratis rådgivning i pensjonsspørsmål.