Heltidsbarometer

NSFs heltidsbarometer viser alle utlyste stillinger i din kommune og på ditt sykehus. Du ser også om stillingene er heltid eller deltid.

Heltidsbarometeret er basert på stillingsutlysninger på nav.no. Det er medieselskapet Retriever som overvåker sykepleierstillingene på oppdrag for Sykepleierforbundet.

58 prosent heltidsstillinger i januar

I januar 2019 ble det utlyst 2132 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 58 prosent var heltidsstillinger. Tilsvarende tall for januar 2018 var 49 prosent.

55 prosent heltidsstillinger i desember

I desember 2018 ble det utlyst 1181 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 645 var heltidsstillinger, noe som utgjør 55 prosent.

55 prosent heltidsstillinger i november

I november 2018 ble det utlyst 1749 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 959 var heltidsstillinger, noe som utgjør 55 prosent.

47 prosent heltidsstillinger i oktober

I oktober 2018 ble det utlyst 1850 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 878 var heltidsstillinger, noe som utgjør 47 prosent.

51 prosent heltidsstillinger i september

I september 2018 ble det utlyst 1677 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 861 var heltidsstillinger, noe som utgjør 51 prosent.

50 prosent heltidsstillinger i juli

I juli 2018 ble det utlyst 1265 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 632 var heltidsstillinger, noe som utgjør 50 prosent.

55 prosent heltidsstillinger i mai 2018

I mai 2018 ble det utlyst 1991 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 1090 var heltidsstillinger, noe som utgjør 55 prosent.

50 prosent heltidsstillinger i april 2018

I april 2018 ble det utlyst 1980 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 993 var heltidsstillinger, noe som utgjør 50 prosent.

51 prosent heltidsstillinger i mars 2018

I mars 2018 ble det utlyst 1806 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 913 var heltidsstillinger, noe som utgjør 51 prosent.

52 prosent heltidsstillinger i februar 2018

I februar 2018 ble det utlyst 2074 sykepleierstillinger på nav.no, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 1073 var heltidsstillinger, noe som utgjør 52 prosent.