Heltidsbarometer

Norsk Sykepleierforbunds heltidsbarometer viser hvor mange utlyste sykepleierstillinger som er heltid og deltid.

Klikk i rutene for å sortere på ønsket periode, og finne fylke/kommune eller helseforetak. Ved å bla til side 2 finner du alle kommuner og helseforetak.

Barometeret er basert på stillingsutlysninger på nav.no, og lages av Retriever på oppdrag fra Sykepleierforbundet.

 

Fullscreen