Heltidsbarometer

Norsk Sykepleierforbunds heltidsbarometer viser hvor mange utlyste sykepleierstillinger som er heltid og deltid.

Klikk i rutene for å sortere på ønsket periode, og finne fylke/kommune eller helseforetak. Ved å bla til side 2 finner du alle kommuner og helseforetak.

Barometeret er basert på stillingsutlysninger på nav.no, og lages av Retriever på oppdrag fra Sykepleierforbundet.

Trykk her for fullscreen.

Skien - 29 prosent heltid

Så langt i 2019 har Skien kommune lyst ut 65 sykepleierstillinger. 29 prosent av disse er heltid. Dette er en svak positiv utvikling siden 2017 da 28 prosent av sykepleierstillingene var heltid, men en negativ utvikling fra 2018 da 34 prosent var heltid.

Sarpsborg - 74 prosent heltid

Så langt i 2019 har Sarpsborg kommune lyst ut 73 sykepleierstillinger. 74 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da 61 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Asker - 75 prosent heltid

Så langt i 2019 har Asker kommune lyst ut 60 sykepleierstillinger. 75 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da 49 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Sandefjord - 62 prosent heltid

Så langt i 2019 har Sandefjord kommune lyst ut 69 sykepleierstillinger. 62 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da kun 18 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Drammen - 59 prosent heltid

Så langt i 2019 har Drammen kommune lyst ut 76 sykepleierstillinger. 59 prosent av disse er heltid. Dette er en negativ utvikling siden 2017 da 70 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Tromsø - 77 prosent heltid

Så langt i 2019 har Tromsø kommune lyst ut 84 sykepleierstillinger. 77 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da 72 prosent av sykepleierstillingene var heltid, men en nedgang fra 2018 da hele 85 prosent var heltid.

Sandnes - 64 prosent heltid

Så langt i 2019 har Sandnes kommune lyst ut 75 sykepleierstillinger. 64 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da 42 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Fredrikstad - 70 prosent heltid

Så langt i 2019 har Fredrikstad kommune lyst ut 128 sykepleierstillinger. 70 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da 48 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Kristiansand - 52 prosent heltid

Så langt i 2019 har Kristiansand kommune lyst ut 58 sykepleierstillinger. Kun 52 prosent av disse er heltid. Dette er en negativ utvikling siden 2017 da 67 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Bærum - 50 prosent heltid

Så langt i 2019 har Bærum kommune lyst ut 154 sykepleierstillinger. Kun 50 prosent av disse er heltid. Dette er en svak positiv utvikling siden 2017 da 48 prosent av sykepleierstillingene var heltid, men en nedgang fra 2018 da 57 prosent av sykepleierstillingene var heltid.