Heltidsbarometer

Norsk Sykepleierforbunds heltidsbarometer viser hvor mange utlyste sykepleierstillinger som er heltid og deltid.

Klikk i rutene for å sortere på ønsket periode, og finne fylke/kommune eller helseforetak. Ved å bla til side 2 finner du alle kommuner og helseforetak.

Barometeret er basert på stillingsutlysninger på nav.no, og lages av Retriever på oppdrag fra Sykepleierforbundet.

Trykk her for fullscreen.

Trondheim - 82 prosent heltid

Så langt i 2019 har Trondheim kommune lyst ut 204 sykepleierstillinger. 82 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da 73 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Stavanger - 74 prosent heltid

Så langt i 2019 har Stavanger kommune lyst ut 112 sykepleierstillinger. 74 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da 61 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Bergen - 68 prosent heltid

Så langt i 2019 har Bergen kommune lyst ut 317 sykepleierstillinger. 68 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da kun 55 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Oslo - 74 prosent heltid

Så langt i 2019 har Oslo kommune lyst ut 661 sykepleierstillinger. Hele 74 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da kun 59 prosent av sykepleierstillingene var heltid.