Lokale overenskomster Spekter

Medlemmer av NSF kan logge inn og få tilgang til deres lokale "B-del" som viser hvilke lønnsbestemmelser og ubekvemstillegg som gjelder deres bedrift eller helseforetak.

På helseforetakene er ikke B-delene endret etter oppgjøret i 2016, så selv om de fleste avtalene har utløp 2018, så er de prolongert.

Helseforetak

Overenskomster for sykehus med driftsavtaler

Øvrige helseforetak

Lokale overenskomster for øvrige virksomheter i Spekter