Lokale overenskomster Spekter

Medlemmer av NSF kan logge inn og få tilgang til deres lokale "B-del" som viser hvilke lønnsbestemmelser og ubekvemstillegg som gjelder deres bedrift eller helseforetak for perioden 2018 - 2020.

På helseforetakene ble ikke B-delene endret i oppgjøret 2018, så selv om avtalen har utløp 2018, er den prolongert til 2020

Helseforetak

Overenskomster for sykehus med driftsavtaler

Øvrige helseforetak

Lokale overenskomster for øvrige virksomheter i Spekter