Bli med å påvirke utdanningen din

Som studentmedlem har du en helt unik mulighet til å påvirke din egen utdanning. Dette kan du for eksempel gjøre gjennom å stille til verv i NSF Student eller drive lokallag på din skole.

Du kan også delta på NSF Students årsmøte. Dette er sykepleierstudentene i NSF sitt øverste organ. Det betyr at det dere bestemmer på årsmøtet, må NSF Student jobbe for fremover.

Som studentmedlem kan du også delta på gratis arrangement hvor du får faglig utbytte, ofte om tema som kanskje ikke vektlegges like høyt eller ofte under studiet. Her får du faglig påfyll og kan dele erfaringer med sykepleierstudenter fra andre steder i landet. Du kan da bruke de faglige påfyllene som et godt supplement til det skolen tilbyr.

Lokallag

Du kan selvfølgelig bli medlem i et av våre lokallag. Dette er møteplasser og grupper som arrangerer faglige og sosiale arrangement for sykepleierstudentene ved ditt studiested.

NSF Student har per i dag flere lokallag fordelt på ulike studiesteder. Du kan lese mer om både hva et lokallag er og se en oversikt over alle lokallagene vi har her.

Fylkesrepresentant

Hvert år velges det nye fylkesrepresentanter, med personlig vararepresentant over hele landet. Vi har som mål å ha fylkesrepresentanter i alle landets fylker. Fylkesrepresentanten og vara velges av og blant studentmedlemmene i fylket. Her representerer du sykepleierstudentene inn i fylkesstyret i ditt fylke, og sitter med fulle rettigheter.

Årsmøtet

Hvert år i juni arrangeres NSF Students årsmøte. Dette er det høyeste studentorganet i Norsk Sykepleierforbund. For å delta på årsmøtet må du være valgt som skoledelegat, fylkesrepresentant eller sitte i NSF Student sitt studentstyre.

  • Hva skal NSF Student jobbe for?
  • Hva bør endres i utdanningen?
  • Bør praksis bli bedre?
  • Skal NSF Student ha fokus på noe annet enn de har i dag?

Alt dette kan du være med å bestemme på NSF Students årsmøte!

Nyheter