Hva gjør en sykepleier?

Sykepleiere jobber med mennesker i alle aldre og faser av livet. Du kan jobbe med barn og unge, familier og eldre. Som sykepleier kan du jobbe med akutt eller kroniske syke og personer med psykiske lidelser.

Sykepleie er nemlig et veldig sammensatt fag. Det er å hjelpe mennesker i alle aldre og livsfaser med å dekke grunnleggende behov når helseutfordringer oppstår, bidra til diagnostisering og medisinsk behandling, utføre sykepleieprosedyrer og mere sammensatte tiltak, bidra til forebygging og økt mestring, både hos pasienter og pårørende, og understøtte det friske hos den syke.

Sykepleiere hjelper også til slik at mennesker med helseutfordringer kan bo hjemme, og at behandling blir gjennomført både på sykehus og i kommunene.

Som sykepleier må du bruke både hjertet og hjernen. En sykepleier har mye kompetanse og er ofte bindeleddet for pasienter. Både til annet helsepersonell, behandling, pårørende og videre forløp. Det er en jobb som stadig er i endring da sykepleiere må holde seg faglig oppdatert og følge med på utviklingen som skjer i samfunnet, samtidig som at det er sykepleieren som kjenner pasienten best og er best egnet til å koordinere et helhetlig pasienttilbud.

Spennende, utfordrende og ny kunnskap hele tiden!

Som sykepleier blir du på en måte aldri helt ferdig utdannet. Det kommer hele tiden nye behandlingsmåter, medikamenter og det er et yrke som stadig er i utvikling. Derfor må du holde deg faglig oppdatert og vil alltid ha en spennende hverdag hvor du lærer noe nytt hver dag.

Vanlige arbeidsoppgaver for en sykepleier

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Behandle sykdom
 • Ansvar for store deler av pasientforløpet
 • Gi omsorg
 • Gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
 • Lære mennesker å leve et liv med sykdom
 • Observere og vurdere pasienter
 • Utføre helsekontroll
 • Rehabilitering og mestringslæring
 • Du bidrar til å gjøre en forskjell
 • Du bidrar til å redde liv

En viktig del av sykepleiernes arbeid er samarbeid med andre, både pasienter, pårørende, annet helsepersonell, politi, brannvesen, teknisk personell og lignende. Som sykepleier må du kunne lede og ta ansvar for samarbeidet.

Hvis du vil lese mer om hva sykepleie egentlig er, har Tidsskriftet Sykepleien utgitt et temaheftet som tar for seg nettopp dette.

Autorisasjon

For å jobbe som sykepleier må du ha autorisasjon. Dette får du gjennom å søke til Helsedirektoratet etter du har fullført utdanningen din.

Master- og videreutdanning

Noen sykepleiere velger å ta videreutdanning og spesialisere seg. Da kan du blant annet bli jordmor, helsesykepleier (tidligere helsesøster), barnesykepleier, anestesi-, operasjon- og intensivsykepleier. Dette er bare et lite utvalg av hele 27 ulike master- og videreutdanninger du kan ta.

Hvor kan jeg jobbe som sykepleier?

En sykepleier kan nærmest jobbe hvor som helst. Her ser du en liste over noen steder du kan jobbe:

 • Sykehus - alle avdelinger. Blant annet akuttmottak, fødestuer, kirurgiske- og medisinske avdelinger.
 • Sykehjem - her er sykepleiere ofte ledere og har hovedansvaret
 • Hjemmesykepleie - her er sykepleiere ofte ledere og har hovedansvaret
 • Bo- og rehabiliteringssentre
 • Helsestasjoner
 • Skoletjenesten
 • Psykisk helsevern
 • Bedriftshelsetjenester
 • Rådgivningstjenester
 • Forsvaret
 • Forskning og utdanning
 • Utlandet

Også dette har Tidsskriftet Sykepleien skrevet mye om. Her kan du lese historiene til 100 forskjellige sykepleiere som forteller litt om sin jobb.