Ledige verv i NSF Student

Her ser du en liste over ledige verv og roller i NSF Student, med en beskrivelse av hva de ulike innebærer.

Fylkesrepresentant

Vil du påvirke direkte inn til NSF sitt fylkesstyre i ditt fylke? Du kan bli representant for alle studentene i ditt fylke. Din primære oppgave vil være å representere studentmedlemmene i fylket, men du vil som sagt være et fullverdig medlem og kan dermed engasjere deg også i de saker som interesserer deg og som du har meninger rundt.

 • Vil du vite mer?

  Hvert fylke har 2 studentrepresentanter (fylkesrepresentanter), i tillegg til 2 vara-representanter.

  Dette betyr at de sitter som fullverdige medlemmer i fylkesstyret. Kort forklart betyr det at de har tale-, forslags- og stemmerett. Du kan altså snakke på disse møtene og tale studentene sak, men du kan også involvere deg i sakene styret diskuterer for øvrig.

  Du kan også foreslå ting du som studentenes representanter, mener fylkesstyret bør ta stilling til.

 • Fylkesrepresentant i Vestfold og Telemark (1 plass)

  En av to fylkesrepresentantplasser er ledig.

 • Vara-fylkesrepresentant i Vestfold og Telemark (2 plasser)

  To av to fylkesrepresentantplasser er ledig.

 • Vara-fylkesrepresentant i Viken (1 plass)

  En av tre fylkesrepresentantplasser er ledig.

For å stille til et av de ledige vervene som enten fylkesrepresentant eller vara fylkesrepresentant, må skjemaet under fylles ut og sendes til NSF Student sin nestleder Sigrid Husøy Larsen, som er ansvarlig for oppfølging av fylkesrepresentanter og lokallag.

Vil du starte et lokallag ved ditt campus?

Et lokallag er altså en gruppe som arrangerer faglige og sosiale arrangementer for sykepleierstudenter. Her er det rett og slett kun kreativiteten og fantasien som stopper dere!

 • Vil du vite mer?

  Lokallag kan opprettes ved alle studiesteder. Alle studentmedlemmer ved lokallagets studiested tilhører lokallaget. Det betyr egentlig bare det at alle sykepleierstudenter som er medlem av NSF, kan være med i lokallaget. Lokallag kan arrangere faglige tilbud til studentene, og alle studentmedlemmer tilknyttet studiestedet tilhører lokallaget.

  Å inneha roller i lokallag er frivillig og ikke et formelt verv gjennom NSF Student. Likevel er dette noe av det gøyeste og mest lærerike du kan gjøre! Det er også en av de viktigste rollene i NSF Student!

  Her lærer du å arrangere store og små arrangementer, hvordan du skal få dette interessant for medstudentene. Hvordan du skal få folk til å delta, med både promotering og markedsføring. Du lærer organisering rundt det å booke lokaler, foredragsholdere, konferansierer, matbestilling og økonomi.

For å etablere et lokallag må dokumentet under fylles ut og sendes til NSF Student sin nestleder Sigrid Husøy Larsen, som er ansvarlig for oppfølging av fylkesrepresentanter og lokallag.

 • Lokallag ved UIA Kristiansand

  Tekst som vises når accordion-elementet ekspanderes

 • Lokallag ved UIA Grimstad

  For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under

 • Lokallag ved INN Elverum/Kongsvinger

  For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under

 • Lokallag ved NTNU Gjøvik

  For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under

 • Lokallag ved HIM Molde/Kristiansund

  For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under

 • Lokallag ved NTNU Ålesund

  For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under

 • Lokallag ved OsloMet Kjeller

  For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under

 • Lokallag ved HIØ Fredrikstad

  For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under

 • Lokallag ved USN Drammen

  For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under