Lokallag

Hva er et lokallag?

Lokallaget er for deg som er sykepleierstudent og som ønsker å være med i planleggingen av spennende og faglige arrangement. Et lokallag skal støtte opp under NSF Students formål, mål og innsatsområder. Det betyr blant annet arrangere sykepleiefaglige aktiviteter som fagdager, kurs, quiz og mye mer. Lokallagsarrangementene er også fylt med sosiale aktiviteter. 

Bli med i lokallaget til skolen din

Som studentmedlem i Norsk Sykepleierforbund (NSF) kan du opprette et lokallag på ditt campus! Lokallag arrangerer faglige og sosiale arrangement, skreddersydd for sykepleierstudenter. Å drive eller være med i et lokallag er en veldig fin måte å engasjere seg på uten å ha et formelt verv.

Hvis du ønsker å engasjere deg i lokallaget ved skolen din, ta kontakt med den som står ansvarlig for lokallaget.

Oversikt over NSF Students lokallag

 • Lokallaget i Bergen

  For å legge til enda et el ære med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student

 • Lokallaget i Bodø

  Lokallaget i Bodø ble opprettet høsten 2019.

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student

  Facebook
  Instagram

 • Lokallaget i Drammen

  Lokallaget i Drammen ble opprettet i 2016.

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

 • Lokallaget i Elverum

  Lokallaget i Elverum ble opprettet høsten 2019.

  Lokallaget har blant annet hatt både arbeidslivskurs, anatomiquiz, kurs om sykepleierstudenters rettigheter i praksis og julekalender.

  Dessverre har vi ikke per dags dato et aktivt lokallag i Elverum. Kanskje du eller noen du kjenner kan være de som gjør noe med det? Send oss en mail for å få vite mer om hvordan du starter og driver et lokallag.

  Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student

  Facebook
  Instagram

 • Lokallaget i Fredrikstad

  Sykepleierstudentene i Østfold har i flere år vært engasjerte.
  Sammen med fylkeskontoret i Østfold har de arrangert flere events for sykepleierstudentene. Blant annet:

  • Fagkurs om faglig forsvarlighet, ledelse og kvalitetsforbedring
  • Flere stands på høgskolen med både vafler og quiz
  • Fagkvelden "Snart sykepleier? - Kjekt å vite om møte med arbeidslivet"
  • Quiz i anatomi og grunnleggende sykepleie
  • Julekalender

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student

  Facebook

 • Lokallaget i Førde

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student

  Facebook
  Instagram

 • Lokallaget i Gjøvik

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student

  Facebook
  Instagram

 • Lokallaget i Haugesund

  Lokallaget i Haugesund har arrangert mange og varierende aktiviteter som:

  • PVK Kurs
  • Medikamentregningskurs
  • Anatomiquiz
  • Fagkveld
  • Julekalender
  • Undervisning: "Snart ferdig sykepleier - hva bør du vite når du søker jobb"
  • Påskekonkurranse

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

 • Lokallaget i Hammerfest

  Lokallaget i Finnmark har vært aktivt i flere år med flere engasjerte studenter. De har også arrangert flere arrangementer og aktiviteter, her er noen av dem: 

  • Quiz i anatomi
  • Kampanje om stipendkuttet
  • Fagkveld om studenters rettigheter

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebookside

 • Lokallaget i Harstad

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student

  Facebookside

 • Lokallaget i Kristiansand

  Lokallaget i Kristiansand har arrangert mange og varierende arrangementer for sine medstudenter. Se noen av dem under:

  • Julekalender
  • Fagkveld om blant annet: Selvmordsforebygging, sofaprat med SykepleiePluss (nå MedEasy) og studenters rettigheter i praksis
  • Fagdager med blant annet SykepleiePluss (nå MedEasy)
  • Medikamentregningskurs
  • Quizer
  • Rekrutteringsstander

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

 • Lokallaget i Levanger

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

 • Lokallaget i Narvik

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

 • Lokallaget i Oslo

  Lokallaget i Oslo har eksistert i mange år og er et av de mest aktive lokallagene vi har i NSF Student. De har også arrangert en rekke ulike arrangementer og eventer for sine medstudenter! Blant annet:

  • Anatomiquiz siden 2012
  • Fagdager siden 2012, med temaer som: seksualitet, psykiatri, døden
  • Foredrag med Kronprins Håkon
  • Debatter
  • Julekalender

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

 • Lokallaget i Porsgrunn

  I 2019 ble lokallaget i Porsgrunn etablert igjen! De har på kort tid arrangert blant annet:

  • Kick-Off
  • Anatomiquiz
  • Juleverksted
  • Flere stands og konkurranser

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

 • Lokallaget i Sandvika

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

 • Lokallaget i Stavanger

  Lokallaget i Stavanger er et av de mest aktive lokallagene vi har i NSF Student. De har også arrangert en hel rekke med ulike arrangementer og eventer for medstudentene sine! Blant annet:

  • Rekruttering på yrkesmesse
  • Kurs i legemiddelregning
  • Anatomiquiz
  • Kakestand på engasjertdagen

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

 • Lokallaget på Stord

  De har på kort tid arrangert:

  • Infokveld om NSF Student og lokallaget
  • Anatomiquiz
  • Stand i faddervekene
  • Sykdomslærequiz
  • Fagkveld om rettigheter i praksis

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

 • Lokallaget i Trondheim

  NTNU Trondheim er den eneste sykepleierutdanningen i Sør-Trøndelag. Her finner du informasjon om lokallaget i Trondheim!

  Lokallaget i Trondheim er et av NSF Students mest aktive lokallag gjennom flere år! De arrangerer mange sosiale og faglige eventer for sykepleierstudentene på NTNU. I tillegg er det et veldig stort engasjement blant studentene!

  • Rekrutteringsdager
  • Kurs i medikamentregning
  • Lønningskurs
  • Samlinger for lokallaget
  • Fagdager

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

 • Lokallaget i Tromsø

  I oktober 2020 fikk endelig UIT Tromsø også lokallag!
  12. november 2020 holdt de sitt første arrangement - En digital anatomiquiz!

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med lokallaget eller studentkontoret! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og events for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

 • Lokallaget i Vestfold

  I september 2020 ble NSF Student kontaktet av en gjeng sykepleierstudenter ved USN Vestfold som ønsket å engasjere seg. Dermed fikk vi endelig også et lokallag i Vestfold!

  På svært kort tid har lokallaget i Vestfold allerede:

  • Holdt flere stands på skolen.
  • Arrangert foredrag om smittevern og mikrobiologi, med quiz.
  • Tema måned på sosiale medier - den mannlige student og menns helse.
  • Instagram takeovers
  • Webinar

  Hvis du vil være med i lokallaget ta kontakt med oss! Det er utrolig gøy! Du blir kjent med flere fra ditt studiested, får arrangere faglige og sosiale aktiviteter og eventer for dine medstudenter, og ikke minst så får lokallagsleder delta på to tillitsvalgtsamlinger gjennom NSF Student.

  Facebook
  Instagram

Finner du ikke ditt studiested?

Dersom du ikke finner ditt studiested her betyr det at vi for tiden ikke har et aktivt lokallag her for øyeblikket. Kanskje du eller noen du kjenner kan være de som gjør noe med det? Send oss en mail for å få vite mer om hvordan du starter og driver et lokallag.

Etablering av lokallag