Årets kandidater til sentrale verv

Studentstyret 2022-2023

Her finner du en oversikt over alle kandidatene som har stilt til de ulike vervene i NSF Student.

Kandidatene publiseres fortløpende når kandidatskjema er mottatt.

Fult kandidatskjema for alle kandidater vil være tilgjengelig for alle deltakere på årsmøtet, i det digitale møtesystemet EasyMeet fra 3. juni.

Kandidater til studentleder

Vegard Røen, Høgskolen i Molde

Daniel Tørresvoll Stabu, Lovisenberg Diakonal Høyskole

Kandidater til studentnestleder

Vegard Røen, Høgskolen i Molde

Kristoffer Andreas Haugen, Universitetet i Stavanger

Kandidater til studentstyret

Edvard Forbord Platou, Nord Universitet Namsos

Emma Pernille Sørstrøm-Johansen, VID Oslo