Årets kandidater til sentrale verv

Studentstyret 2023-2024

Studentstyret 2023-2024

Her finner du en oversikt over alle kandidatene som har stilt til de ulike vervene i NSF Student.

Kandidatene publiseres fortløpende når kandidatskjema er mottatt.

Fullt kandidatskjema for alle kandidater vil være tilgjengelig for alle deltakere på årsmøtet, i det digitale møtesystemet EasyMeet fra 1. juni.

Kandidater til studentleder

Maria Knudsen, HVL Bergen

Martine Kjenslie Lund, OsloMet Kjeller

Kristoffer Andreas Haugen, Universitetet i Stavanger

Kandidater til studentnestleder

Henriette Brenna, UiT Tromsø

Kjetil Weseth, Lovisenberg Diakonale Høyskole

Kandidater til studentstyret

Siril Berg, UiA Kristiansand

Kristin Lian Gresseth, Nord Universitet Namsos

Helene Bratlie, UiT Tromsø

Tonje Stolpenes, NTNU Trondheim

Amalie Lillenes Hestad, VID Sandvika

Kjetil Weseth, Lovisenberg Diakonale Høyskole

Jenny Otilie Næss, USN Drammen

Lars Bondehagen Morvik, HVL Haugesund

Martine Bratberg Sand, Nord Universitet Namsos

Fouad Adrian Tejan-Jalloh, Lovisenberg Diakonale Høyskole

Marthe Schjerven Rian, NTNU Gjøvik

Mona Beyer Holm, Høyskolen i Molde