Bli med i NSF Students verveteam 2023!

Verveteamet 2022

Verveteamet 2022

NSF reiser rundt til alle landets sykepleierstudenter hvert år, for å ønske nye studenter velkommen til studiet og gamle studenter tilbake til nytt semester! NSF ønsker å gi de nye studentene en god start på sin studietid og fremtidige yrkeskarriere.

Verveteamet består av utvalgte sykepleierstudenter og/eller sykepleiere som blir kurset i verving. NSF dekker reise- og oppholdskostnader, og verveoppdragene honoreres av NSF. Det vil si at du får utbetalt en sum for oppdragene du gjør for oss.

NSF ønsker å være synlige for de nye studentene, slik at de vet at de har NSF i ryggen både som student og som ferdig utdannet sykepleier. I år ligger det endelig an til en normal studiestart for alle studenter, det planlegges derfor fysiske besøk til alle studiesteder som tilbyr sykepleierutdanning!

Dersom du er interessert i å bli med i årets verveteam kan du fylle ut skjemaet under. Skjemaet vil bli sendt inn til rådgivere i NSF og de kontakter dere for mer informasjon.

Vil du ha sommerens morsomste sommerjobb? Meld deg som en av årets ververe her:

  • Gjeldende Meld deg som en av årets ververe her:
  • Complete
Hvilken størrelse bruker du i uniform?
Kan du delta på vervekurset 10.-13. august?
Kryss av for når du er tilgjengelig i uke 33
Kryss av for når du er tilgjengelig i uke 34
Kryss av for når du er tilgjengelig i uke 35
Kryss av for når du er tilgjengelig i uke 36
Har du deltatt i verveteamet tidligere?
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: gif, jpg, jpeg, png.