Hvilken betydning hadde NSFs landsmøte 2019 for NSF Student?

Nytt for NSF Student

På landsmøtet hadde NSF Student representanter fra 18/19 fylker! I tillegg til studentleder, som er en del av forbundsstyret og studentnestleder som deltok som gjest. Under ser du nesten alle delegatene.

Landsmøtet jobbet seg gjennom hele 27 ulike saker. Noen av disse hadde også direkte betydning for sykepleierstudentene i Norsk Sykepleierforbund.

Ny organisering

Norsk Sykepleierforbund har frem til landsmøtet i 2019 organisert seg etter fylkene i Norge. Det vil si at vi har hatt et fylkeskontor i hvert fylke. Her sitter det et fylkesstyre, med en fylkesrepresentant, som er studentenes stemme. Siden Norge nå slår sammen flere fylker, måtte NSF bestemme seg for om de skal endre sin struktur. Det endelige valget falt på fylkestrukturen. Det vil si at NSF fortsetter å følge fylkesgrensene, med noen unntak.

Dette har betydning for NSF Student fordi vi har studentrepresentanter som sitter i fylkesstyrene. I dag har vi 19 fylkesrepresentanter og 19 vara-fylkesrepresentanter. Siden fylkessammenslåingen vil bety færre fylker, måtte NSF Student sikre at vi fortsatt er likt representert i den nye organiseringen. Dette fikk vi til og fra og med studentvalget i 2020 vil den nye fordelingen være slik:

 • 2 fylkesrepresentanter og inntil to varaer

 • 2 fylkesrepresentanter og inntil to varaer

 • 2 fylkesrepresentanter og inntil to varaer

 • 2 fylkesrepresentanter og inntil to varaer

 • 2 fylkesrepresentanter og inntil to varaer

 • 3 fylkesrepresentanter og inntil to varaer

 • 2 fylkesrepresentanter og inntil to varaer

 • 2 fylkesrepresentanter og inntil to varaer

 • 2 fylkesrepresentanter og inntil to varaer

 • 2 fylkesrepresentanter og inntil to varaer

 • 2 fylkesrepresentanter og inntil to varaer

 • 2 fylkesrepresentanter og inntil to varaer

Finansieringskategorien

Under NSF Students årsmøte i 2019 ble det vedtatt av sykepleierstudentene i Norge at NSF Student skulle kjempe for å få hevet finansieringskategorien til sykepleierutdanningen fra E til C.

 • Studier i Norge er i dag fordelt på seks kategorier fra A-F. Den økonomiske støtten skolene får, er basert på dette samt studieplasser og studiepoeng som produseres år for år.
 • Bachelor i sykepleie er i dag plassert i kategori E.
 • Finansieringen av sykepleierutdanningen i Norge er i dag for dårlig.
 • Trange budsjett medfører mange studenter pr. lærer og mangel på utstyr til ferdighets- og vurderingstrening i simsenter.

Landsmøtet diskuterte også at finansieringen av sykepleierutdanningen skulle heves. Dette ble til slutt vedtatt og NSF står nå sammen med NSF Student om å jobbe for en heving fra E til C. I tillegg vedtok landsmøtet at finansieringen for masterutdanninger skal heves fra D til A.

Ny forbundsledelse

Landsmøte valgte også en helt ny forbundsledelse.
Ny forbundsleder av NSF er Lill Sverresdatter Larsen.
Første nestleder er Silje Naustvik og andre nestleder er Kai Øivind Brenden.

Kai Øivind Brenden vil også ha primæransvaret for samarbeidet med NSF Student.

Nyheter

Mer om landsmøte

Hvis du vil lese mer om landsmøtet 2019 kan du klikke på lenken under.

Her finner du både opptak av landsmøtet, samt dokumenter og protokollen.