Markering av året 2020

Bilde av Edel Marlèn Taraldsen og Camilla Horten Johansen - studentstyremedlemmer 2019-2020

“The international year of the nurse and the midwife” er en kampanje som WHO startet. Med denne kampanjen ønsker de å belyse at det er en mangel på sykepleiere. Verden trenger 9 millioner flere sykepleiere og jordmødre for å kunne gi god helsedekning innen 2030. Denne kampanjen skal også vise verden hvilke utfordringer sykepleiere og jordmødre har på verdensbasis.

Målet med kampanjen er å høyne sykepleiere og jordmødres status på verdensbasis. Dette skal være en anerkjennelse av sykepleiere.

I Norge markerer vi det blant annet med å dele historier fra sykepleiere og jordmødre.

Hvorfor skal studentene bli med å markere?

Fordi det påvirker oss indirekte da vi skal bli sykepleiere etter endt utdanning. Det er viktig å være bevisst på at det ble satt i gang en kampanje ikke bare nasjonalt - men internasjonalt.

Hvordan kan studentene bli med å markere?

NSF Student arrangerer to konferanser for tillitsvalgte over hele landet i løpet av et år, hvor fylkesrepresentanter og lokallagsledere deltar. Under vårens konferanse kom det fram gode innspill fra NSF Students fantastiske tillitsvalgte til hvordan vi som sykepleierstudenter kan markere året 2020.

Blant annet var det flere gode innspill til synlighet på skolen gjennom lokale aktiviteter som til eksempel stands og quiz som våre lokallag arrangerer. Det kom også fram forslag om å markere i 17.mai tog og prate om markeringen i større sosiale sammenhenger.

På grunn av pandemien har markeringen blitt sterkt påvirket, som vil si at de gode forslagene over ikke er gjennomførbare.

Vi fikk også flere gode innspill på aktiviteter som er mulig å gjennomføre til tross for den ekstraordinære situasjonen vi står overfor.

Til eksempel kan man markere året gjennom sosiale medier, og oppfordrer herved alle våre studentmedlemmer til å gjøre følgende:

  • Legge til filter på Facebook profilbilder ved å bruke "Sykepleier 2020" filteret
  • Dele bilder fra arbeid- og skolehverdagen med å bruke emnetaggene #SupportNursesAndMidwifes og #Nurses2020
  • Skrive leserinnlegg til studentaviser og lokalaviser
  • Delta på følgende arrangement:

Behovet for sykepleiere og jordmødre er stort, både på landsbasis og på verdensbasis. Og det hele starter nemlig med: sykepleierstudentene. Om vi kan være med å spre dette budskapet blant våre medstudenter og vårt nettverk kan vi nå ut til flere! Vi har sett før hva NSF Student kan få gjennom, så dette er en mulighet vi kan benytte! Vi må fortsette å jobbe for å heve statusen til sykepleierstudentene.

I dag er det 12.mai - den internasjonale sykepleierdagen.

Gratulerer med dagen, kjære medstudenter!

Hilsen Edel og Camilla
Studentstyremedlemmer Norsk Sykepleierforbund 2019-2020