NSF Student Trondheim arrangerer nasjonal faguke - "Det usynlige - en faguke om rus"

Faguke med NSF Student Trondheim - Bilde av foredragsholdere

Hvert år arrangerer NSF Students lokallag i Trondheim en fagdag for sykepleierstudentene i Trondheim. Situasjonen i 2020 gjør det naturligvis vanskelig å arrangere denne på tradisjonell måte, men det stoppet ikke lokallaget i Trondheim!

I 2020 slo de på stortromma og arrangerte en nasjonal faguke istedenfor! Her ble alle sykepleierstudenter som er medlem av NSF invitert til å delta. Temaet var rus, derav tittelen «Det usynlige – en faguke om rus». NSF Student Trondheim ønsket med dette at landets sykepleierstudenter skulle sitte igjen med litt mer kunnskap om denne pasientgruppen.

Gjennom faguken fikk studentene møte 9 ulike foredragsholdere som hver og en har en egen historie og synspunkt på nettopp temaet rus, som alle kan lære noe av. Enten om det er pasientperspektivet, pårørende perspektivet eller hvordan du som sykepleier skal kunne gi best mulig sykepleie til de som sliter med rusproblematikk.

Her er noen av foredragsholdere:

Michael Andreassen, programleder i P4 og tidligere alkoholiker

Du kjenner han kanskje fra tv-skjermen i Skal vi danse? Eller fra P4 på radioen? Michael Andreassen er programleder, forfatter og foredragsholder. Under faguken skal han fortelle om hvordan det er å leve med rus, og samtidig være pappa.

Jan Erik Skjølås, psykiatrisk sykepleier

Jan Erik er psykiatrisk sykepleier og jobber i dag som administrativ leder for NSF Trøndelag og Møre og Romsdal. Han skal fortelle om rus som fag og hvordan han som sykepleier har jobbet med rus i somatikken.

Erik Strandbakke, seksjonsleder på klinikk for rus og avhengighetsmedisin på St. Olavs Hospital

Erik er utdannet vernepleier med blant annet klinisk videreutdanning i behandling av avhengighet. Under faguken vil han snakke om avhengighet og rusens funksjon, samt tverrfaglig spesialisert behandling.

Petter Nyquist, programleder

Han er kanskje bedre kjent som «Petter Uteligger». I 2014 bestemte han seg for å være 52 dager på gata, i kun det han hadde på seg og med et videokamera. Under faguken vil Petter fortelle om en side av landet vi kanskje ikke kjenner så godt til.

Vigdis Løbach, pårørendekontakt i A-larm

A-larm er en bruker og pårørendeorganisasjon. Vigdis er utdannet pedagog og jobber som journalist. Hun skal snakke om hennes møte med sykepleiere innenfor rustjenesten, fra et pårørendeperspektiv.

Faguken vil finne sted fra mandag til torsdag uke 45:

Dag og datoTidspunkt
Mandag 2. novemberKl. 17:00 - 19:00
Tirsdag 3. novemberKl. 17:00 - 19:00
Onsdag 4. novemberKl. 17:00 - 19:00
Torsdag 5. novemberKl. 09:00 - 13:30

Alle foredragene foregår digitalt over Zoom. For å få tilgang til zoomlenken må du melde deg på via påmeldingsskjemaet.

Arrangementet er gratis for alle studentmedlemmer i Norsk Sykepleierforbund!

Spørsmål?

Lurer du på noe? Vi er veldig tilgjengelige for spørsmål! Send en e-post til to av de som arrangerer faguken, så svarer de så godt de kan!

Fylkesrepresentant for Trøndelag fylke Nora Petterson Daldorff
Send Nora en e-post

Lokallagsstyremedlem i Trondheim Ellinor Elvrum Evensen
Send Ellinor en e-post