Statsbudsjettet, hva med oss?

Under framlegget til statsråd Sanner prates det om økt satsning på utdanninger på alle nivå. Samt økt kompetansetiltak gjennom utdanningsløftet 2020 som skal fortsette i 2021. 5000 flere studenter kan ta høyere utdanning. Kapasiteten skal økes på fag innen medisin og sykepleie blant annet. Noe som på papiret høres veldig flott ut!

Men det prates lite om konkrete tiltak og kvalitetssikring. Kvalitetssikring av praksisplasser og fremtidige sykepleiere som skal tilby god sykepleie til samfunnet. Veilederkompetanse er et viktig moment i denne sammenheng. De som veileder sykepleierstudenter i praksisperiodene får sjelden noen fordeler som økt lønn eller avsatt tid med studenten. Sykepleierstudenten blir i de fleste tilfeller en ekstra belastning opp en allerede krevende arbeidstidsordninger, høyt arbeidspress, manglende bemanning og lav lønn. Dette sier seg selv at ikke er heldig.

Et konkret eksempel er at kommunehelsetjenesten ikke får noen midler til å drive utdanning, slik som spesialisthelsetjenesten gjør. I tillegg er det ingen som vet hvor midlene til spesialisthelsetjenesten brukes, så noe må gjøres! Kommunehelsetjenesten trenger midlene i like stor grad som spesialisthelsetjenesten, og vi mener at disse midlene må øremerkes slik at de brukes der de skal: til å sikre god kvalitet på landets fremtidige sykepleiere.

Ved å investere i fremtidens sykepleiere kan vi minske den økende sykepleiermangelen. Økt finansiering er dermed noe vi ser på som helt nødvendig for å øke kvaliteten på sykepleierutdanningen. Det fremkommer at finansieringssystemet for høyere utdanning ikke er noe de har nevnt eller jobbet med. Vi synes det er skuffende at dette ikke er blitt gjort, da vi har fremmet konsekvensene ved at sykepleierstudenter ikke utdannes tids nok. Det vil forekomme en revurdering av finansieringssystemet i tiden fremover, og vi forventer da en økt finansiering av sykepleierstudiet.

Vi har over lengre tid vært tydelige på at løsningen ikke er å opprette flere studieplasser, når vi ikke klarer å utdanne de som allerede har fått plass. Sett heller midlene til flere praksisplasser med god kvalitet og senk frafallet fra studiene.

Edel Marlèn Taraldsen, studentleder i NSF