Studenter som arbeider i helse- og omsorgstjenesten får beholde stipendet selv om de tjener for mye

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og studentleder Edel Marlèn Taraldsen

Onsdag 16. september kunngjorde regjeringen at de forlenger endringen de laget i vår, hvor inntektsgrunnlaget for de studentene som arbeider i helse- og omsorgstjenesten ble økt. Nå viderefører de denne ordningen og fjerner grensen for studenter som arbeider ved siden av studiet, i helse- og omsorgssektoren.

Forsknings og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har på regjeringens egen nettside uttalt seg følgende:

«Helse- og omsorgssektoren har fremdeles stort behov for arbeidskraft grunnet koronapandemien. Studenter som stiller opp skal slippe å uroe seg for at mye ekstrajobbing skal gå utover stipendet. Derfor foreslår vi å forlenge ordningen som vi innførte i vår.»

I dag har Lånekassen et tak på hvor mye en kan tjene før stipendet blir redusert. Nå foreslår regjeringen å forlenge fritaket fra inntaksgrensa for følgende studentgrupper:

  • Studenter ved universitet, høgskoler og fagskoler som arbeider i helse- og omsorgssektoren, uavhengig av hva de studerer.
  • Norske studenter i utlandet som enten jobber i helse- og omsorgssektoren i Norge, eller i det landet de studerer i.
  • Politistudenter som arbeider i politiet, eller melder seg til beredskapsarbeid.
  • Studenter som blir beordret til beredskapsarbeid tilknyttet pandemien gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret
  • Studenter med barn vil heller ikke få redusert barnestipend gjennom behovsordningen dersom ektefelle eller sambuer har inntekt fra arbeid i helse- og omsorgssektoren.

Du kan lese den fulle artikkelen til regjeringens nettside ved å følge linken under.