Studentverv i NSF

Dine rettigheter som sykepleierstudent er viktig. Både selve utdanningen og din studiehverdag. NSF Student har et eget studentstyre som jobber for å forbedre dine rettigheter på begge områder

Som studentmedlem har du også en fylkesrepresentant som sørger for at din stemme blir hørt i det fylket du holder til i.

I tillegg har NSF lokallag som arrangerer faglige arrangementer, spesiallaget for deg som sykepleierstudent.

Nyheter