Om Rådet for sykepleieetikk

Rådets medlemmer

Leder:                
Elisabeth Sveen Kjølsrud, Grimstad

Medlemmer:      
Arne Okkenhaug, Levanger                                                
Berit Støre Brinchmann, Bodø                                
Berit Liland, Eidsvoll                                                       
Håkon Johansen, Eidsberg
Ingjerd Hvatum, Bærum
Kristin Haugen, Lena
Lise Gram Dokka, Skien
Terje Årsvoll Olsen,Bergen

Handlingsplan 2015-2019

Rådets handlingsplan skal være et levende og dynamisk arbeidsredskap som er åpen for årlig evaluering og justering.

Hva gjør Rådet for sykepleieetikk?

Rådet for sykepleieetikk ønsker å være en adresse for sykepleiere, sykepleiestudenter og andre om etiske spørsmål knyttet til sykepleie, og delta aktivt i den offentlige debatt om pleie og omsorgstjenestens vilkår og utfordringer.

Historikk

Rådet for sykepleieetikk ble etablert i 1981, under navnet Faglig etisk råd. Les om rådets historie.

Etikk på mobilen

De yrkesetiske retningslinjene (YER) er nå digitalisert og enkelt tilgjengelig også via mobil.