Pensjonistforum Østfold

Pensjonistforum

Østfold pensjonistforum

Pensjonistforum, NSF Østfold er et partipolitisk uavhengig forum for pensjonerte og uføretrygdede sykepleiere.

Pensjonistforum, NSF Østfolds formål er å:

  • Være møtested – legge til rette for faglig og sosialt samvær mellom medlemmer.
  • Være informasjonsforum for medlemmene ved å ta opp sykepleiefaglige så vel som aktuelle samfunnsspørsmål gjennom foredrag og diskusjoner.
  • Rette søkelys på helsepolitiske spørsmål, utvikling i eldreomsorg, etikk og holdninger.
  • Orientere medlemmene om offentlige utredninger vedrørende helsetjeneste.
  • Være kontaktforum mellom pensjonerte og uføretrygdede sykepleiere og NSF i saker som er relevant for denne gruppen.

I aktuelle saker kan Pensjonistforum, NSF Østfold, bli bedt om å være høringsinstans for NSF.

Pensjonistforum, NSF Østfold arrangerer samlinger 2 ganger pr. år, vår og høst, eller etter vedtak i årsmøtet.

Medlemskapet koster ingen ting, men for å få invitasjon til våre møter må du være medlem av NSF og melde deg aktivt inn i NSF-pensjonistforum.

Gå inn på publikasjoner for å finne innmeldingsskjema.