Bli medlem

Er du pensjonert sykepleier, eller nærmer du deg aldersgrensen?

NSFs seniorsykepleiere arrangerer møteplasser for å ivareta seniorenes kunnskap og erfaring.

Vil du bli medlem i Seniorsykepleierne Oslo og Akershus? Send epost til tovebjur@online.no. Det koster ikke noe ekstra utover medlemskontingenten i Norsk Sykepleierforbund.