Personvernpolicy for Nsfs nettsider

Av NSF

Denne informasjonen gjelder for NSFs internett og medlemsnett

Sentrale lover som gjelder i forhold til NSFs behandling av personopplysninger

Norsk Sykepleierforbund er en organisasjon og er således ikke underlagt arkivloven eller Offentlighetsloven. Imidlertid er vi underlagt Personopplysningsloven. Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt.

I medhold av personopplysningsloven er Norsk Sykepleierforbund pålagt å ha et internkontrollsystem, og dette regulerer hvordan vi håndterer personopplysninger.

Cookies

En del av våre tjenester er avhengig av at du bruker en nettleser som kan håndtere informasjonskapsler ("cookies"). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg som bruker, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig. Funksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l.

Javascript

En del av våre tjenester er avhengig av at du bruker en nettleser som støtter Javascript. Javascript er små tilleggsprogramfiler som tar seg av en del av funksjonaliteten i tjenestene. Dersom du får melding om at Javascript er deaktivert, kan du endre dette gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l.

Personvern og statistikk

Når du besøker www.nsf.no etterlater du deg elektroniske spor. Sporene dannes fordi din nettleser automatisk sender en rekke opplysninger til vår tjener hver gang du ber om å få vist en side. Det er eksempelvis opplysninger om hvilken nettleser og -versjon du bruker, og din internettadresse (ip-adresse). For hver side som vises, lagres følgende opplysninger:

  • hvilken side du ser på
  • dato og tid
  • hvilken nettleser du bruker
  • din ip-adresse

Ingen av opplysningene vil bli brukt til å identifisere enkeltpersoner. Norsk Sykepleierforbund bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester.

Påmelding til nyhetsbrev

Det er mulig å melde seg på nyhetsbrev i forhold til www.nsf.no, www.Sykepleien.no, og noen av våre faggrupper eller HTV-områder.

Din e-postadresse vil ikke bli benyttet til andre formål enn å sende nyhetsvarsler og e-postadressen vil heller ikke bli gjort kjent for andre abonnenter på e-postlisten. Ved oppsigelse av abonnementet slettes e-postadressen.

Bruk av kontaktskjema eller henvendelser ved bruk av felles e-postadresser

postmottak@nsf.no og eller medlemstjenester@nsf.no kan benyttes til enkle spørsmål, og besvares hovedsakelig fortløpende med svar per e-post. Det samme gjelder vårt kontaktskjema, som sender spørsmålene inn i et saksbehandlingssystem for oppfølging av denne type henvendelser.

Saker som krever mer grundig saksbehandling eller som Norsk Sykepleierforbund har definert som arkivverdig, blir lagret i vårt dokumenthåndteringssystem. Alle registrerte saker blir normalt besvart per post. I noen tilfeller brukes e-post. Vær oppmerksom på at bruk av e-post (og åpne kontaktskjemaer på internett) har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post eller kontaktskjemaet.

Alle spørsmål som er besvart per e-post blir lagt i en egen database. Denne databasen blir brukt av Norsk Sykepleierforbund til å holde oversikt over typer av henvendelser og for å effektivisere vår saksbehandling.

Sikkerhet ved bruk av min side

Hvis du deler en datamaskin med andre, kan de som benytter maskinen etter deg få se hva du har skrevet i feltet for brukernavn. Du unngår dette ved å klikke på Nullstill-knappen når du er ferdig. Da blir feltet tømt. Hvis du sender bestillingen, tømmes skjemaet automatisk.

For å ta i bruk min side kreves det at du kjenner ditt medlemsnummer og et passord. Ved førstegangspålogging vil du kunne generere et passord ved å bruke glemt passord/førstegangspåloggingsknappen. For å få tilsendt et førstegangspassord vil du måtte oppgi medlemsnummer, fødselsnummer, e-postadresse og mobilnummer. Dersom medlemsnummer og fødselsnummer stemmer med det som er registrert i vårt medlemssystem, vil du får tilsendt et førstegangspassord. Passordet skal endres ved førstegangspålogging.

I forhold til min side gjelder i tillegg følgende: 

  • Kommunikasjonene mellom deg og Norsk Sykepleierforbund er kryptert med SSL

  • Pålogging ved bruk av medlemsnummer og personlig passord sørger for at sidene blir personalisert i forhold til hvem du er. I tillegg henter vi ut og viser hvilke personopplysninger vi har registrert om deg i vårt medlemssystem. Du har også via min side mulighet for å oppdatere personopplysninger om deg. Opplysningene blir i tillegg jevnlig vasket mot SAFH databasen i forhold til autorisasjoner og mot postens registre i forhold til navne- og adresseendringer.

  • Opplysningene er kun tilgjengelige for deg. I tillegg vil din nærmeste tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt ha tilgang til opplysninger om deg og kontaktopplysninger. Videre vil ansatte og politisk valgte i NSF som har behov for tilgang til opplysninger om våre medlemmer, ha mulighet til å se hele eller deler av de opplysningene vi har registrert om deg.

  • Det vil i forhold til funksjonalitet knyttet til arbeidsrom, informasjonssider som krever pålogging og e-læringsfunksjonalitet, være mulig å identifisere hvem som har vært inne på siden og koble dette mot medlemsnummer. Denne informasjonen vil hovedsakelig bli brukt i statistisk øyemed i forhold til å sjekke hvilke deler av løsningen som faktisk blir brukt, men kan i noen sammenheng også bli brukt til å følge opp og sikre at brukerne faktisk har vært inne på siden eller gjennomført opplæringsopplegg.