Ingress

Kombinerte stillinger innen sykepleie vil bidra til å sikre et godt samarbeid om utdanning, forskning og utviklingsarbeid. For å lykkes med kombinerte stillinger trenger man imidlertid klare rammebetingelser og enighet om hvordan stillingene skal benyttes.

Rapport årstall
Hold deg til toppen av listen