Ingress

Lederundersøkelsen viser at det, generelt sett, ikke er vesentlig forskjell i hvilke oppgaver lederne bruker tid på i kommunal helse- og omsorgstjeneste og i spesialisthelsetjenesten. Samlet sett, viser resultatene at tidsbruken på partssamarbeid er lav og at det er et potensial for bedre partssamarbeid om arbeidsmiljøutvikling.

Rapport kategori
Rapport årstall
Hold deg til toppen av listen