Ingress

Rapporten inneholder resultater fra to spørreundersøkelser som er besvart av et utvalg på 11318 sykepleiere i september 2020 og i september 2021. Resultatene viser at helse- og omsorgstjenestene har stort potensial for å øke ansattinvolveringen gjennom økt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, både i pandemirelatert arbeid, men også generelt. 

Rapporten inneholder resultater fra to spørreundersøkelser som er besvart av et utvalg på  11318 sykepleiere i september 2020 og i september 2021. Resultatene viser at helse‐ og  omsorgstjenestene  har  stort  potensial  for  å  øke  ansattinvolveringen  gjennom  økt  samarbeid  med  tillitsvalgte  og  verneombud,  i  pandemirelatert  arbeid,  men  også  generelt. 

Rapport årstall
Hold deg til toppen av listen