E-helse

Nano-læringskurs for internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP) er nå tilgjengelig!

Norsk Sykepleierforbund mener at sykepleiere og sykepleierstudenter vil ha
nytte av å lære om ICNP. Derfor er det nå utviklet et nano-læringskurs der du
kan lære mer om hva ICNP er, hvordan det er satt sammen og hva det brukes til.

Sykepleie på nye måter – NSFs e-helsekonferanse

Hvordan kan teknologien bidra i utviklingen av sykepleietjenesten – i tråd med det pasientene har behov for, er spørsmålet Sykepleierforbundet håper å kunne gi svar på under årets e-helsekonferanse i Oslo.

Gode postere for spennende e-helseprosjekter

Posterutstillingen på NSFs e-helsekonferanse 2019 viste nok en gang et svært høyt nivå, med stor variasjon, høy originalitet og gode visuelle fremstillinger av prosjektene. 

Helseministeren tilfreds med sykepleiernes engasjement for e-helse

- Det er mange piloter i helse- og omsorgstjenesten. Nå må vi få dem til å fly, sa helseminister Bent Høie da han innledet på Norsk Sykepleierforbunds nasjonale e-helsekonferanse i Lillestrøm 13. februar.

Prosjektrapport om å utvikle og teste kunnskapsbaserte veiledende planer med ICNP i en elektronisk pasientjournal.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) startet i 2015 et prosjekt i for å utvikle kunnskapsbaserte veiledende planer for bruk i sykehjem og hjemmesykepleien. Prosjektrapport er vedlagt.

 

Politisk plattform for e-helse 2017-2020

Fremtidens helse- og omsorgstjeneste står overfor store endringer. Forventninger og behov i befolkningen øker, og tilgang på nødvendige ressurser og personell reduseres. Pasienter og pårørende forventer høy standard på helsetjenestene, med mer autonomi, medbestemmelse, og tilgang til helseinformasjon og helsetjenester i hjemmet. Utvikling og bruk av e-helse og velferdsteknologi innebærer et potensial for bedre, mer tilgjengelige og effektive helsetjenester.