E-helse

NSFs 18. nasjonale e-helsekonferanse «Sykepleie og digitalisering – samspill i praksis»

Tid: 13. og 14. februar 2019

Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm

Prosjektrapport om å utvikle og teste kunnskapsbaserte veiledende planer med ICNP i en elektronisk pasientjournal.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) startet i 2015 et prosjekt i for å utvikle kunnskapsbaserte veiledende planer for bruk i sykehjem og hjemmesykepleien. Prosjektrapport er vedlagt.

 

Politisk plattform for e-helse 2017-2020

Fremtidens helse- og omsorgstjeneste står overfor store endringer. Forventninger og behov i befolkningen øker, og tilgang på nødvendige ressurser og personell reduseres. Pasienter og pårørende forventer høy standard på helsetjenestene, med mer autonomi, medbestemmelse, og tilgang til helseinformasjon og helsetjenester i hjemmet. Utvikling og bruk av e-helse og velferdsteknologi innebærer et potensial for bedre, mer tilgjengelige og effektive helsetjenester.

Vellykket seminar i Oslo og Tromsø om ICNP

I februar arrangerte NSF seminar om ICNP, et i Oslo og et i Tromsø. Hensikten med seminarene var å øke kunnskap om Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP) blant viktige aktører.

Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP®)

ICNP er en internasjonal terminologi utviklet for elektroniske informasjonssystemer og innholder: Sykepleiediagnoser, tiltak og resultater; et redskap for kvalitetssikring og strukturering av sykepleietjenestens dokumentasjon av helsehjelp.