Aktivitetsplan 2022

Her er aktivitetsplanen for 2022. Det vil bli sendt ut egen invitasjon for hvert arrangement.