Informasjon om PFO og LOP

PFO er en partipolitisk og livssynsmessig nøytral og uavhengig ideell organisasjon stiftet av pensjonistforeninger i Trondheim, - og skal fungere som et koordinerende organ for de 92 medlemsforeningene lokalt.

Sykepleieforbundet betaler medlemskontingenten, og dette forlenges for driftsåret 2022. Medlemskortet for 2022 utdeles på medlemsmøtet i mai.

Medlemsforeningene utøver sitt eierskap til PFO gjennom vedtak på PFO sitt årsmøte.

PFO skal søke samarbeid med organisasjoner og myndigheter som arbeider for å bedre hverdagen for eldre lokalt.

Du kan følge PFO på mailadresse: post@pfo-trd.no

LOP - noe for deg?

LOP (Landsforeningen for offentlige pensjonister) er en interesseorganisasjon  for pensjonister fra kommune, fylke og stat. LOP sentralt har drøftingsrett med regjeringen når det gjelder trygdeoppgjør og statsbudsjett,- og er høringsinstans for ulike departementer når det gjelder saker av betydning for oss pensjonister.

Medlemsbladet « Vi i LOP» sendes medlemmene 4 ganger i året.

Medlemskapet gir deg mulighet til å delta på medlemstreff med foredrag, kåseri, kulturelle innslag, teaterkvelder, konserter mv.

Medlemskontigenten er på kr 120 pr år.

Ønsker du å bli medlem i LOP? Ta kontakt med Sigrid Aa, tlf. 90771247 (mailadresse: s-johaaa@online.no) Oppgi navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og mailadresse ved innmelding.

LOP har en egen nettside som holder medlemmene oppdatert på det som skjer. LOP Trondheim er representert i det kommunale eldrerådet