Barnesykepleie og utdanningen til barnesykepleier

Barn er ikke små voksne, og det krever spesialkompetanse å ivareta denne pasientgruppen. Barn er avhengig av sine omsorgspersoner, og barnesykepleieren ivaretar hele familien ved å også inkludere omsorgspersonene til barnet eller ungdommen.

Pasientene omfatter barn som

  • fødes for tidlig
  • fødes med sykdom eller utviklingsanomalier
  • utsettes for ulykker
  • er rammet av akutt/og eller kritisk sykdom
  • utredes for eller har fått en forverring av langvarig eller kronisk sykdom.
  • har en funksjonshemming
  • lever under forhold som gir fysiske, psykiske eller sosiale utviklingsforstyrrelser og/eller skader

Vil du bli barnesykepleier?

Mange høgskoler og universiteter tilbyr videreutdanning og/eller mastergradstudie i barnesykepleie. Mastergradutdanningen er et heltidsstudium over to år og gir 120 studiepoeng. Opptakskrav er bachelorgrad i sykepleie, og karakter fra bachelorgraden er tellende for opptak. Det kreves også to års relevant praksis som sykepleier først.

Enkelte arbeidsgivere tilbyr utdanningsstilling med lønn under utdanningen. Snakk med din arbeidsgiver om muligheten for dette.

For nærmere informasjon om utdanningen ber vi deg kontakte den/de aktuelle høyskolene/universitetene.

Les mer om barnesykepleie her: