Helsesykepleiere og utdanning til helsesykepleier

Hva gjør en helsesykepleier?

Helsesykepleiere skal ha en helsefremmende og forebyggende tilnærming i alt sitt arbeid. Arbeidet er omfattende; fra detaljerte helseundersøkelser til veiledning og støtte, individuelle-, gruppe- og befolkningsrettede tiltak.

Det nyfødte barnet og familien får hjembesøk av helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel, og helsesykepleier følger opp gjennom hele barselperioden. Første leveår følges barnet og familien opp med hyppige helseundersøkelser og vaksinasjon på helsestasjonen, individuelt og i grupper, eller via hjembesøk. Frem til skolealder får barnet helseundersøkelser på fastsatte alderstrinn, og også etter behov, konkret vurdering og samvalg medforeldre/foresatte.

I skolealder får også barnet/ungdommen jevnlige helseundersøkelser og vaksinasjoner. Like viktig er at skolehelsetjenesten skal tilby åpen dør, der barna og ungdommene selv oppsøker helsesykepleier ut fra sine behov. Helsesykepleier bidrar også i undervisning og planlegging, på foreldremøter i skolen, og rådgir/bistår skoleledelsen i spørsmål knyttet til helse og skolemiljø.

Helsesykepleier utgjør hovedbemanningen på landets helsestasjoner for ungdom. De har bred kunnskap om og tilbyr veiledning om seksualitet, prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner og abort. De skriver ut resept på ulike prevensjonsmidler og kan sette inn/ta ut p-stav og spiral. Dette gjør at de også kan spille en viktig rolle i veiledning av voksne kvinner på temaer som seksualitet, prevensjon og abort.

De oppgavene helsesykepleiere skal utføre – enten selvstendig eller i samarbeid med lege og andre profesjoner – er beskrevet i Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Helsesykepleiers kompetanse beskrives i Spesialistgodkjenning av helsesøstre.

Vil du bli helsesykepleier?

For å søke på helsesykepleierstudiet, må du ha en bachelor i sykepleie. Det er i dag flere utdanningssteder som tilbyr master eller videreutdanning i helsesykepleie. Studiene tilbys som heltids- eller deltidsstudium.

For nærmere informasjon ber vi deg kontakte den/de aktuelle høyskolene/universitetene.

Nyttige veier videre