Jordmoryrket og -utdanningen

Som ungdom kan jordmor hjelpe deg med prevensjonsveiledning, resept på ulike prevensjonsmidler, prøvetagning for ulike kjønnssykdommer, og spørsmål/veiledning om abort. Du finner jordmor på helsestasjon for ungdom eller gjennom andre tjenester i din kommune.

Som gravid har du rett på oppfølging fra jordmor i kommunen. Dersom du ikke har behov for ekstra oppfølging, kan du velge å kun gå til jordmor hele svangerskapet.

Det er jordmor som utfører screening ultralyd som tilbys alle gravide mellom svangerskapsuke 18-22. Du møter også jordmor på sykehuset ved andre polikliniske besøk relatert til svangerskapet, samt ved behov for innleggelse i sammenheng med svangerskapet eller igangsetting av fødsel.

I fødsel er det jordmor som er ansvarlig så lenge alt er normalt. Dersom noe avviker fra normalen samarbeider jordmor og fødselslege. Ut i fra behov samarbeider også jordmor med andre yrkesgrupper som barnepleiere, barneleger og nyfødtsykepleiere.

I Norge har kvinner rett på en tilgjengelig jordmor gjennom hele den aktive delen av fødselen, og det er en av flere kvalitetsindikatorer for god fødselsomsorg. Dersom det skal gjøres et keisersnitt er jordmor også med på det, enten det er planlagt eller akutt.

I den første barseltiden er også jordmor sentral. Jordmor følger opp mor og barns helse rett etter fødsel i tillegg til å veilede innenfor amming, tilknytning, samspill, småbarnstell, forebygging av vold og forberedelse på tiden hjemme med et nyfødt barn. Jordmor kommer på hjemmebesøk 1-3 dager etter hjemreise fra sykehus for å fortsette den overnevnte oppfølgingen. Noen steder tilbys også jordmor hjem dersom man reiser tidligere hjem fra sykehus enn de 24-48 timene som vanligvis tilbys.

Jordmor jobber også generelt med kvinnehelse og tilbyr celleprøver, generelle underlivsundersøkelser, prevensjonsveiledning og innsetting av spiral og p-stav. Flere kommuner har særskilt satsning på oppfølging av kvinner med annen etnisk opprinnelse, og vanskeligstilte kvinner.De får tilbud om gratis prevensjonsveiledning, familieplanlegging og prevensjon.

Ønsker du å bli jordmor?

Jordmødre i Norge har først en 3-årig bachelorgrad i sykepleie og deretter en 2-årig etterutdanning i jordmorfag. En jordmor har dermed to autorisasjoner, både som sykepleier og jordmor. Norge har flere utdanningssteder for jordmødre, og de fleste tilbyr i dag mastergrad.

Det finnes flere muligheter for etterutdanning når man er ferdig jordmor, som videreutdanning i ultralyd for jordmødre, videreutdanning som ammeveileder, akupunktur og sexologi.

For nærmere informasjon ber vi deg kontakte den/de aktuelle høyskolene/universitetene.

Mer informasjon om jordmødre: