Kunnskapsportal: Psykisk helse, rus og avhengighet

paukova_girlfriend_4

Sykepleiere i psykisk helse, rus og avhengighet

Sykepleiere har en sentral rolle i å gi og utvikle gode sykepleietjenester til personer som har eller står i fare for å få psykiske helseproblemer og/eller helseskadelig rusbruk innen alle deler av helse- og omsorgstjenestene. Psykiske helse- og rusproblemer innebærer tap av leveår og redusert livskvalitet.
Det rammer den det gjelder, familien og nærmiljøet.

Vårt politiske arbeid

Sykepleiere spiller en svært viktig rolle i behandling av og omsorg for pasienter, pårørende og brukere. Sykepleiernes kompetanse og særegne funksjon innen psykisk helse og rus må styrkes, utvikles og tydeliggjøres.

Nyheter

Nyttige veier videre

Kontakt oss

Vi trenger din hjelp for å utvikle kunnskapsportalen til et sted for alle sykepleiere innen psykisk helse, rus og avhengighet. Kontakt oss gjerne med tips, råd og innspill.