Psykisk helse, rus og avhengighet

illustrasjon

Vårt politiske arbeid

Sykepleiere spiller en svært viktig rolle i behandling av og omsorg for pasienter, pårørende og brukere. Sykepleiernes kompetanse og særegne funksjon innen psykisk helse og rus må styrkes, utvikles og tydeliggjøres.

Nyheter

Nyttige veier videre

Kontakt oss

Vi trenger din hjelp for å utvikle kunnskapsportalen til et sted for alle sykepleiere innen psykisk helse, rus og avhengighet. Kontakt oss gjerne med tips, råd og innspill.