Send inn etisk dilemma

Har du opplevd en vanskelig situasjon knyttet til sykepleie? Send det til Rådet for sykepleieetikk. Vi har møter en gang i måneden og henvendelser vil bli drøftet der. Du vil gi få en personlig tilbakemelding i etterkant av møtet. Alle henvendelser blir fortrolig behandlet.

Alle henvendelser til Rådet kan bli brukt på denne nettsiden men da anonymisert.

Nyttige veier videre