Forsvarlighet - Om faglig kompetent og omsorgsfull sykepleie

Av NSF

Nytt revidert hefte er nå klart.

Begrepene faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp henger nøye sammen og utgjør en helhet.

Klikk på overskriften for å se hele heftet vedlagt.

Lovtekster og lovforarbeidene som omtaler disse har FORSVARLIGHET som felles overskrift. I dette heftet er sammenhengen mellom begrepene forsvarlig og omsorgsfull hjelp tydeliggjort ved å bruke FORSVARLIG SYKEPLEIE som en felles benevnelse for disse hovedperspektivene.

God lesning!