Nyhetsarkiv

Utsetter pensjonsforhandlinger

Forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt. Partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for særaldersgrenser i offentlig sektor.

Seks viktige innspill

Norsk Sykepleierforbund har deltatt på seks høringer i forbindelse med statsbudsjettet. Her kan du lese notatene som har blitt sendt frem til de respektive stortingskomiteene.

NSF klager regjeringen inn for ILO

- Vi kan ikke akseptere at Regjeringen gir NHO en særstilling i saker om sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår. Vi kan heller ikke akseptere at en hovedsammenslutning vi ikke er medlem i, får innflytelse i løsning av vår tvist, sier forbundsleder Eli Gunhild By i forbindelse med at NSF klager regjeringen inn for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Podcast: Tvang

Velkommen til 11. episode av sykepleieprat som handler om tvang i sykepleien.

Norsk Sykepleierforbund gir 120 000 kroner til TV-aksjonen

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter TV-aksjonen NRK som foregår den 20. oktober, ved å gi 1 krone per medlem. Nå som det er nærmere 120 000 medlemmer gir vi til sammen 120 000 kroner.

Ny leder og nytt arbeidsutvalg i Sentralt fagforum

Mette R. Dønåsen er valgt til ny leder av Sentralt fagforum.

Pasientfokusert bemanningsnorm

- Det er viktig å få på plass en pasientfokusert bemanningsnorm i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for å sikre et minimum av kvalitet, sa nestleder Solveig Kopperstad Bratseth til helse- og omsorgskomiteen under gårsdagens høring.

Helse- og omsorgstjenestene er i en krise

- Helse- og omsorgstjenestene er i en krise. Det blir flere syke pasienter og færre til å ta vare på dem. Dette budsjettet har ingen virkemidler for å møte denne krisen. Dette budsjettet har ikke en gang en omtale av denne krisen, sa forbundsleder Eli Gunhild By under gårsdagens høring i Finanskomiteen.

Organisert arbeidsliv – bra for Norge

- Sentrale kollektive løsninger har gitt oss det Norge vi har. Vi har kommet oss gjennom kriser fordi vi har snakket sammen, sa nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Unio, Solveig Kopperstad Bratseth.

NSF best på omdømme - igjen

Befolkningen har talt: for tredje året på rad scorer Norsk Sykepleierforbund høyest av alle norske arbeidslivsorganisasjoner i Ipsos profilundersøkelse.