Nyhetsarkiv

Vi klapper for verdens jordmødre!

Gratulerer med dagen – alle landets jordmødre! I dag er det den internasjonale jordmordagen i det året WHO har utnevnt til å være sykepleiernes og jordmødrenes internasjonale år.

Arbeidernes internasjonale minnedag

I dag er Workers Memorial Day – Arbeidernes internasjonale minnedag. I år minnes vi spesielt arbeidstakere i helsevesenet verden rundt som har falt i kampen mot korona-viruset.

Sykepleierne avgjørende i evalueringen

Regjeringen har i dag satt ned en granskningskommisjon for «å kartlegge alle sider av myndighetenes håndtering» av korona-krisen. - Granskning er nødvendig, men sykepleierperspektivet er fraværende og det er en alvorlig svakhet for kommisjonens arbeid på vegne av befolkningen.

Gleder seg over at flere vil bli sykepleiere

-  Det gleder meg stort at flere vil bli sykepleiere. Utdanningen er fantastisk og det er et tøft yrke, forstått som barskt og aktivt og krevende, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Høie ber helseforetakene prioritere studenter i praksis

Helseminister Bent Høie har instruert helseforetakene om å sikre at studenter innen helsefag får gjennomført praksis. – Dette er et eksempel på politisk trykk fra oss som har ført fram, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Her kan du skaffe flere sykepleiere på kort varsel

Hvis din kommune eller ditt sykehus trenger flere sykepleiere på grunn av koronaepidemien, kan dere finne ledige sykepleiere i Helsedirektoratets register.

Forbundsledelsen møtte statsministeren

Norsk Sykepleierforbund har i dag vært i møte med statsminister Erna Solberg. Sykepleiermangel, smittevern og kommunehelsetjenesten var noe av det som ble diskutert.

Avtaler med arbeidsgivere

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har etter utbruddet av koronavirusepidemien inngått ulike avtaler med arbeidsgiverorganisasjonene Spekter, KS, Oslo kommune, Virke, NHO og i staten. Her er de samlet. 

KS avviser krav om ekstra kompensasjon

- KS avviste i går et krav fra Unio-forbundene som anerkjenner yrkesgruppene innenfor helsesektoren for den ekstra innsatsen de gjør og vil fortsette å gjøre fremover. Økt arbeidsbelastning, risiko og fleksibilitet må belønnes, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Gode lenker for helsepersonell

Vi har samlet lenker til svært gode og relevante informasjonssider og veiledere for helsepersonell, angående koronaepidemien.