Nyhetsarkiv

700 helsesykepleiere samlet i Bodø

Helsesykepleierkongressen er i gang. Med over 700 deltagere er dette det største arrangementet som har vært i Bodø. 

Store forskjeller i heltid

Forbundsleder Eli Gunhild By og leder av NSF Student Ingvild Berg Lauritsen møtte helseminister Bent Høie for å snakke om Sykepleierløftet.

Derfor bør sykepleietjenesten ledes av sykepleiere

Som pårørende til sin far på sykehjem fikk forbundsleder Eli Gunhild By oppleve hvor betydningsfull lederrollen kan være.

Kandidater til verv 2019-2023

Fristen for å foreslå kandidater til verv gikk ut 4. september. Her er oversikten over alle kandidater. I år er det hele seks kandidater til forbundsledervervet.

Alvorlig sykepleiermangel – ber om møte

Sykepleiermangelen øker år for år. KS’ arbeidsgiverbarometer viser at tre av fire kommuner nå sliter med å få tak i sykepleiere.
– Nå må det tas grep. Dette er alvorlig for pasientsikkerheten, sier forbundsleder i Sykepleierforbundet Eli Gunhild By.

Skedsmo - 50 prosent heltid

Så langt i 2019 har Skedsmo kommune lyst ut 66 sykepleierstillinger. 50 prosent av disse er heltid. Dette er en negativ utvikling siden 2018 da 67 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Hva er viktigst i 2020?

Skal jordmødrene prioriteres i de sentrale oppgjørene? Er det viktigere med høyere kveldstillegg enn helgetillegg? Den type spørsmål er det nå medlemmene i NSF landet over tar stilling til på tariffkonferansene

Skien - 29 prosent heltid

Så langt i 2019 har Skien kommune lyst ut 65 sykepleierstillinger. 29 prosent av disse er heltid. Dette er en svak positiv utvikling siden 2017 da 28 prosent av sykepleierstillingene var heltid, men en negativ utvikling fra 2018 da 34 prosent var heltid.

Ønsker fast medlem i ekspertgruppe

Norsk Sykepleierforbund og Legeforeningen har i felleskap sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet der de ber departementet å utnevne et fast medlem, som kan komme med innspill til utvikling av tjenesten fra et lege- og sykepleierperspektiv, til gruppen som skal utrede framtidig drift av den operative delen av luftambulansetjenesten.

Sarpsborg - 74 prosent heltid

Så langt i 2019 har Sarpsborg kommune lyst ut 73 sykepleierstillinger. 74 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da 61 prosent av sykepleierstillingene var heltid.