Nyhetsarkiv

Kunnskapsløshet forkledd som handlingskraft

Er dette en tidlig aprilsnarr? Det var vanskelig å tro sine egne øyne og ører da statsminister Erna Solberg stolt kunne presentere dagens «gladnyhet». Regjeringen har bestilt 1000 nye respiratorer. Norskproduserte til og med. Med hjertelig hilsen oljeindustrien og forsvaret.

Krav om bedre forsikringsdekning under korona

Unio ved Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen har i dag sendt krav til Spekter om utvidelse av forsikringsdekninger for arbeidstakere i forbindelse med koronasmitte. 

Ny dato for Sykepleierkongressen

På grunn av krisesituasjonen alle nå står i, har forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) besluttet å utsette Sykepleierkongressen til desember neste år.

Vil sikre yrkessykdomsdekning ved Covid-19

Norsk Sykepleierforbund (NSF) krever at sykepleiere og annet helsepersonell som yter en ekstraordinær innsats for samfunnet under pandemien, sikres rettmessig yrkesskadedekning ved koronasmitte som fører til komplikasjoner eller død.

Ny og lavere lånerente hos DNB

Renten for våre boliglån i DNB er nedjustert. For rammelån/boliglån inntil 75 % er nominell rente nå 1,94 %. Effektiv rente er 2,02 %. 

Avtale mellom NSF og Oslo kommune

Norsk Sykepleierforbund har inngått en avtale med Oslo kommune om arbeidstid i forbindelse med koronapandemien.

Delta og NSF sterkt kritisk til KS-tolkning

- KS synes å ville bruke den alvorlige situasjonen landet er i til å gi dårligere vilkår for de som står i første linje og håndterer krisen.  I et felles brev til KS er Delta og NSF sterkt kritisk til arbeidsgiverorganisasjonens tolkning av den nye arbeidstidsavtalen som vil arbeidstakere dårligere kompensasjon for økt fleksibilitet.

- Sier nei til uforutsigbar ferieavvikling

KS har tilbudt NSF en avtale som åpner for at arbeidsgiver får adgang til å pålegge de ansatte å ta ferie på tre dagers varsel, og at hovedferien kan fastsettes med 14 dagers frist. - Det er uaktuelt for forbundet å avtale bort de lovbestemte varslingsfristene for ferie, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Avtale mellom NSF og Spekter

Sykepleierne tar sitt samfunnsansvar og gjør det som kreves for å sikre befolkningen den helsehjelpen de trenger i en ekstraordinær situasjon som nå

Avtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene

KS har i dag kommet frem til enighet med arbeidstakerorganisasjonene om unntak fra arbeidsmiljøloven i forbindelse med koronaepidemien.