Nyhetsarkiv

Asker - 75 prosent heltid

Så langt i 2019 har Asker kommune lyst ut 60 sykepleierstillinger. 75 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da 49 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Sandefjord - 62 prosent heltid

Så langt i 2019 har Sandefjord kommune lyst ut 69 sykepleierstillinger. 62 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da kun 18 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Framtida banker på døra - og den jobber heltid

De unge vil inn i sykepleieryrket. Samordna opptak avdekket at det er nesten fire søkere til hver plass på studiet. Og i år tas det opp rekordmange menn. Det er gode nyheter. Framtida banker på døra.

Drammen - 59 prosent heltid

Så langt i 2019 har Drammen kommune lyst ut 76 sykepleierstillinger. 59 prosent av disse er heltid. Dette er en negativ utvikling siden 2017 da 70 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Enighet med NHO

Det ble i natt enighet i meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Oppgjøret omfatter 556 medlemmer ved blant annet private sykehjem og rehabiliteringssentre.

Tromsø - 77 prosent heltid

Så langt i 2019 har Tromsø kommune lyst ut 84 sykepleierstillinger. 77 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da 72 prosent av sykepleierstillingene var heltid, men en nedgang fra 2018 da hele 85 prosent var heltid.

Sandnes - 64 prosent heltid

Så langt i 2019 har Sandnes kommune lyst ut 75 sykepleierstillinger. 64 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da 42 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Fare for streik ved pasienthotell og rehabiliteringssenter

Torsdag starter meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Hvis det ikke blir enighet innen fristen midnatt så går 49 sykepleiere over hele landet ut i streik fra fredag morgen.

Fredrikstad - 70 prosent heltid

Så langt i 2019 har Fredrikstad kommune lyst ut 128 sykepleierstillinger. 70 prosent av disse er heltid. Dette er en positiv utvikling siden 2017 da 48 prosent av sykepleierstillingene var heltid.

Kristiansand - 52 prosent heltid

Så langt i 2019 har Kristiansand kommune lyst ut 58 sykepleierstillinger. Kun 52 prosent av disse er heltid. Dette er en negativ utvikling siden 2017 da 67 prosent av sykepleierstillingene var heltid.